BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwoni-Krzeszowska Estera (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie przez wartość - perspektywa relacji przedsiębiorstwa z klientami
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 448-454, tab.,
Słowa kluczowe
Zarządzanie przez wartość, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Relacje z klientami, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Management by value, Enterprise management, Relationships with customers, Value Based Management (VBM)
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa realizując własne zamierzenia strategiczne wykorzystują rozmaite koncepcje zarządzania. Jedną z popularniejszych w ostatnim okresie jest zarządzanie przez wartość, a w jej zakresie zarządzanie wartościami niematerialnymi, do których należą relacje z klientami. Celem niniejszego artykułu jest krytyczna analiza teorii wartości relacji z nabywcami oraz egzemplifikacja podstawowych problemów związanych z zastosowaniem przez przedsiębiorstwo koncepcji zarządzania wartością z punktu widzenia stosunków z klientami. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Kalafut, J. Low, The Value Creation Index: Ouantifying Intangible Value, "Strategy&Leadership" 2001, 29 September.
 2. B. Nita, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 22-23.
 3. M. Mroziewski, Normatywno-jakościowy model kapitału intelektualnego współczesnego przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 10, s. 13.
 4. G. Urbanek, Wartość kapitału intelektualnego a koszt kapitału przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 3, s. 33.
 5. Tenże, Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008, s. 208.
 6. T. Doligalski, Wartość relacji z klientami, w: Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2007, s. 105.
 7. M. Bratnicki, Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Wydawnictwo Gnome, Katowice 12001.
 8. E. Piwoni-Krzeszowska, Aspekt wartości w zarządzaniu relacjami z klientami, w: Nowoczesność przemysłu i usług. Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami, t. II, red. J. Pyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Katowice 2008, s. 464.
 9. M. Michalski, Zarządzanie przez wartość: firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG Press, Warszawa 2001.
 10. Nazwa przedsiębiorstwa nie może być podana ze względu na brak pisemnej zgody Zarządu. Informacje finansowe zostały przemnożone przez wiadomy autorowi współczynnik, ale odzwierciedlają rzeczywistą sytuację firmy i jej klienta.
 11. Ze względu na ograniczenia publikacji temat ten nie jest szerzej omawiany.
 12. K. Rybarczyk, Wykorzystanie rachunku kosztów w kalkulacji marży na kliencie, w: Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2007, s. 137
 13. Ze względu na ograniczenia publikacji temat ten nie jest szerzej omawiany.
 14. J. Bazarnik, Wartość życiowa klienta (LTV), "Modern Marketing" 2001, nr 3, s. 34-35.
 15. M. Trojanowski, W kierunku budowania więzi z klientami - nowe wyzwanie dla marketingu. Kongres Marketingu Jelenia Góra 2000, tom II, s. 35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu