BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrzygłód Urszula (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Międzynarodowe oceny kredytowe wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej w okresie kryzysu na rynkach finansowych
International Credit Ratings of Selected Countries of Central and Eastern Europe During the Crisis on the Financial Markets
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 448-457, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Ryzyko polityczne, Ryzyko, Rynek obligacji, Rynki finansowe, Kredyt, Zdolność kredytowa
Political risk, Risk, Bond market, Financial markets, Credit, Credit capacity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
W okresie zwiększonej niepewności na rynkach finansowych podmioty poszukują bardziej bezpiecznych instrumentów finansowych, w tym obligacji państw o wysokiej ocenie zdolności kredytowej. Celem artykułu jest przedstawienie rodzajów ocen ryzyka kraju oraz analiza zmian w ocenie ryzyka politycznego i kredytowego Polski, Czech oraz Węgier w wybranym okresie 2004-2010. Przedstawione państwa doświadczyły spadku międzynarodowej oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w tych krajach, szczególnie wyraźnie proces ten dotyczył Węgier. Oceny ryzyka kraju na koniec analizowanego okresu (lipiec 2010) były nadal na poziomach niższych niż w roku 2004. Słabsze oceny ryzyka przyczyniły się do wzrostu dochodowości instrumentów skarbowych emitowanych przez te państwa. (abstrakt oryginalny)

In the period of increased uncertainty on the financial markets, financial institutions and investors seek more secure financial instruments, including bonds of countries with a high credit rating. This article presents the types of country risk ratings and the analysis of changes in the assessment of these kinds of risk for Poland, the Czech Republic and Hungary during the given period 2004-2010. Those countries experienced a decline in the international risk ratings and the highest changes occurred in case of Hungary. Country risk ratings at the end of the period (July 2010) were still at lower levels than in 2004. Weaker risk ratings contributed to the increase in the yield of treasury instruments issued by these countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brink Ch., Measuring political risk to foreign investment, Ahgate Publishing Ltd., Aldershot 2004.
  2. Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  3. Fitch Ratings. Definitions of Ratings and Other Scales, Fitch IBCA, March 2009, www.fitch.com, 1.01.2010.
  4. Hoti S., Modelling country spillovers effects in country risk ratings, "Emerging Market Review" 2005, no. 6.
  5. Hoti S., McAleer M., Modelling the riskiness in country risk ratings, "Contributions to Economic Analysis" 2005, no. 273.
  6. Luo Y., Political risk and country risk in international business: concepts and measures, [w:] The Oxford Handbook of International Business, Oxford University Press, Oxford 2009.
  7. Moosa I.A., Foreign Direct Investment. Theory and Practice, Palgrave Macmillan, New York 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu