BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowiński Witold (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Nowara Wanda (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Promocja eksportu w kontekście internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw
Export Promotion in the Context of Polish SMEs
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 480-490, bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Promocja eksportu, Eksport, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Export promotion, Export, Small business, Enterprise internationalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polityka promocji eksportu ma bardzo duże znaczenie dla wykorzystania pełnego potencjału eksportowego polskich MSP. Instrumenty wsparcia eksportu osiągalne dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw obejmują dostęp do informacji o rynkach zagranicznych i sposobach prowadzenia eksportu oraz dotacje na wdrażanie planów ekspansji na rynkach zagranicznych. Pośrednio eksport wspierają również inne instrumenty o charakterze dotacji na inwestycje czy innowacje, zwłaszcza gdy kierowane są do eksporterów. Badania przeprowadzone wśród polskich aktywnych eksporterów wskazują, że istniejący system niecałkowicie spełnia oczekiwania tychże eksporterów. Wśród rekomendowanych zmian należy wymienić ujednolicenie i rozszerzenie programu wsparcia finansowego partycypacji w targach międzynarodowych, zmianę programu "Paszport do eksportu" likwidującą dyskryminację intensywnych eksporterów oraz silniejsze wsparcie na rynkach pozaeuropejskich. (abstrakt oryginalny)

In order to fully exploit the export potential of Polish SMEs we need a sound export policy. Export assistance which is currently available for Polish small and medium enterprises comprises mechanisms which facilitate their access to foreign markets and international business knowledge as well as funds supporting their export strategies. Other assistance schemes such as investment or innovation oriented grants promote export indirectly, especially when they are addressed to exporters. Research conducted among Polish active exporters indicates that existing programs do not fully fulfill exporters' expectations. On this basis we recommend that grants for participation in foreign trade shows should be granted more consistently and the access to these grants should be wider. Furthermore we recommend that the Paszport do eksportu program should not discriminate against active exporters as it does now. Finally stronger support for export outside Europe would be welcome. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aw B., Roberts M., Winston T., The Complementary role of exports and R&D investments as sources of productivity growth, "The World Economy" 2007, vol. 30, no. 1.
 2. Byrt A., Wspierać pod kontrolą, "Nowe Życie Gospodarcze" 2009, nr 8.
 3. Centra Obsługi Inwestora i Eksportera (prezentacja na ich temat http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/ 0E27 572D-6F06-419-AC40230EC2DB346E/56232/prezentacja_COIE_2.pdf (dostęp 24.02.2011).
 4. Cieślik J., Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku, prezentacja na Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa, 20 października 2010, http://www.parp.gov.pl/files/74/107/417/9295.pdf (dostęp 20.02.2011).
 5. EIM, Review: Internationalization of Dutch SMEs, Zoetermeer, 2009.
 6. http://www.eksporter.gov.pl/Informacja/Informacja.aspx?Id=18547 (dostęp 8.03.2011).
 7. http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/563A73C3 (dostęp 1.03.2011).
 8. http://polska.trade.gov.pl/pl/coie (dostęp 1.03.2011).
 9. http://polska.trade.gov.pl/pl/instrumentyeksportu/article/detail,2610,Wsparcie_udzialu_przedsiebiorco-w_w_imprezach_targowo-ystawienniczych_za_granica_w_ramach_RPO.html (dostęp 24.02.2011).
 10. http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Siec%20Centrow%20Obslugi%20Inwestorow%20i%20Eksporterow (dostęp 24.02.2011).
 11. http://www.parp.gov.pl/index/more/9246 (dostęp 1.03.2011).
 12. http://www.scp-slask.pl/index.php?grupa=19&id_kon=25.
 13. Instrumenty umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010, http://www.mg.gov.pl/files/upload/3828/Instrumenty_MG_pl_2010.pdf (dostęp 24.02.2011).
 14. Lim H., Kimura F., The Internationalization of Small and Medium Enterprises in Regional and Global Value Chains, Asian Development Bank Institute Working Paper Series no. 231, 2010.
 15. Mińska-Struzik E., Handel zagraniczny, [w:] Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki, red. T. Rynarzewski, S. Truskolaski, PWE, Warszawa 2010.
 16. OECD, Top Barriers and Drivers to SME Internationalisation, Report by the OECD Working Party on SMEs and Entrepreneurship, 2009.
 17. Szejnfeld A., Polska katastrofa w Azji - kolejne polskie placówki dyplomacji gospodarczej do likwidacji, Rynki Zagraniczne, Biznes.Onet.pl 7.04.2007, http://www.bizneschiny.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=881&Itemid=40 (dostęp 24.02.2011).
 18. Wright M., Westhead P., Ucbasaran D., Internationalization of small and medium-sized enterprises (SMEs) and international entrepreneurship: a critique and policy implications, ,,Regional Studies 2007", vol. 41, no. 7.
 19. Zalewski B., Czas mija bezpowrotnie, "Nowe Życie Gospodarcze" 2009, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu