BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Kazimierz
Tytuł
Profesor dr hab. Inż. Jerzy Fierich - uczony i pedagog
Professor Jerzy Fierich - Scientist and Pedagogue
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1982, vol. 25, s. 3-21, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Przegląd dorobku naukowego, Rolnictwo, Nauki społeczne, Szkolnictwo wyższe
Overview of scientific achievements, Agriculture, Social sciences, Higher education
Uwagi
summ., rez.
Fierich Jerzy
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu chodzi o wyeksponowanie wpływu badań i inspiracji naukowych prof. J. Fiericha na dalszy rozwój nauk rolniczych i społeczno-ekonomicznych. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to show the influence of prof. J. Fierich research and inspirations on the development of agriculture and socio-economic sciences as related to 80th anniversary of his birth and 15th death anniversary. Prof. J. Fierich's activity embraced various fields of sciences. The activity on borderlands of various science branches appears the characteristic feature of his work. He published several works which brought in important contributions to the development of science. He was a kind of humanist with a rare intellectual culture, looking for links relating social, mathematical and natural sciences. Prof. Jerzy Fierich was the founder of econometric school in Cracow. First of all he was well-wishing, hearty man full of delicacy and incomparable respect for humanity and understanding for every suffering. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolland S., Posłowie, ""Folia Oeconomica Cracoviensia"", 1967, vol. V.
 2. Brzozowski S., Wkład Jerzego Fiericha w rozwój historii nauk rolniczych oraz historii nauk biologicznych, ""Folia Oeconomica Cracoviensia"", 1967, vol. V.
 3. Fierich J., Broniszów, wieś pow. ropczyckiego, Biblioteka Puławska, Seria Prac Społeczno-Gospodarczych 28, Warszawa 1933.
 4. Fierich J., Stanowisko nauk rolniczych. Studium metodologiczne, Poznań 1934.
 5. Fierich J., Przeszłość wsi powiatu ropczyckiego w ustach ich mieszkańców, Ropczyce 1936.
 6. Fierich J., Uwagi nad techniką rolnictwa w Polsce w drugiej połowie XVIII w., Poznań 1938.
 7. Fierich J., Historia ekonomii (t. I do r. 1776), maszynopis z r. 1948, ss. 186.
 8. Fierich J., Kultury rolnicze, zmianowania i zbiory, w katastrach józefińskich 1785-1787, Poznań 1950.
 9. Fierich J., Nauki rolnicze w szkołach średnich Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 1950.
 10. Fierich J., Teoria ekonomii. Zarys matematyki dla ekonomistów - popyt jednostki, skrypt, Akademia Handlowa, Kraków 1950.
 11. Fierich J., Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w województwie krakowskim, "Myśl Gospodarcza" 1957, nr 1.
 12. Fierich J., Programowanie liniowe w rolnictwie, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Warszawa 1958, z. 12.
 13. Fierich J., Ocena niektórych prac zootechnicznych pod wzglądem metody badań i wnioskowania, Biuletyn Prac Naukowo-Badawczych Działu Ekonomiki i Statystyki nr 15, Kraków 1961.
 14. Fierich J., Studium Rolnicze 1890-1923. Wydział Rolniczy UJ; Historia Wydziału Rolniczego UJ w latach 1931-1945, Kraków 1934, 1964.
 15. Fierich J., Literatura merkantylislyczna, "Folia Oeconomica Cracoviensia", 1967, vol. V.
 16. Fierich J., Metoda reprezentacyjna w zastosowaniu do badań owcy długowełnistej w Polsce, "Folia Oeconomica Cracoviensia", 1967, vol. V.
 17. Fierich J., Przegląd pojąć prawdopodobieństwa, "Folia Oeconomica Cracoviensia", 1967, vol. V.
 18. Hellwig Z., Wiadomości statystyczne. Statystyka i ekonometria w Polsce Ludowej, GUS, Warszawa 1967.
 19. Maciaszek J., Jerzy Fierich i Jego udział w badaniach naukowych nad prasą, "Zeszyty Prasoznawcze" 1965, nr 4/26.
 20. Steczkowski J., Twórczość Jerzego Fiericha w zakresie nauk rolniczych, "Folia Oeconomiea Cracoviensia", 1967, vol. V.
 21. Zając K., Dorobek Jerzego Fiericha w dziedzinie nauk humanistycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", 1967, vol. V.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu