BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowska-Kłapkowska Anna
Tytuł
Metody badań materiałochłonności i energochłonności struktur produkcji w Polsce
Methods of Research on Material- and Energy- Intensity of Production Structures in Poland
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1982, vol. 25, s. 153-163, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Materiałochłonność przemysłu, Energochłonność przemysłu, Struktura produkcji, Wzrost gospodarczy, Gospodarka energetyczna, Gospodarka materiałowa
Material intensity of industry, Energy consumption in the industry, Production structure, Economic growth, Energy economics, Material economy
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Wyrazem funkcjonowania gospodarki narodowej postaci pewnej ograniczonej całości jest ogólny cel tej gospodarki. Stąd badania nad jej materiało- i energochłonnością powinny być ostatecznie badaniami nad materiało- i energochłonnością materialnych procesów zapewniających realizację złożonego celu danej gospodarki. (fragment tekstu)

The estimation functions of material- and energy-intensity result from the economic goals and their substantiation in various stages of the development of this economy. The material- and energy-intensity studies require taking into consideration a great many subjective and objective structures (among others: a branch structure, an assortment structure, a technical structure of a production process, a structure resulting from the production stages leading to a final product, etc.). From the point of view of macro-economic evaluation of economic processes, it is necessary to define not only the direct but first of all the cumulated material- and energy-intensity of the final product. The paper presents a proposal of the synthetic economic categories in regard to which the resources- and the material- and the energy-intensity should be defined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bobrowski Z., Sroczyński W., Obliczanie energochłonności ciągnionej w gospodarce narodowej [w:] Racjonalizacja paliw i energii w przemyśle, Warszawa 1978.
  2. Kłapkowski В., Współzależność dynamiki rozwoju i przemian struktury gospodarczej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", 1979, vol. XXI.
  3. Kłapkowski В., Cięciwa Z., Trójczynnikowy model gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1973.
  4. Zajchowski J., Struktura gospodarki Polski w latach 1966-1975, Warszawa 1978.
  5. Zaopatrzenie gospodarki narodowej w surowce ze szczególnym uwzględnieniem metod optymalizacji gospodarki paliwowo-energetycznej oraz intensyfikacji krajowej bazy surowcowej, Komitet Problemów Energetyki i Zespół Surowcowy Komitetu Badań i Prognoz "Polska 2000", PAN, Warszawa 1978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu