BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanek Tadeusz
Tytuł
Materiałochłonność produkcji w Polsce
Material Intensity of the Production in Poland
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1982, vol. 25, s. 165-180, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Materiałochłonność przemysłu, Racjonalne zużycie energii, Ekonomiczna efektywność produkcji, Surowce energetyczne, Polityka surowcowo-materiałowa, Gospodarka materiałowa
Material intensity of industry, Rational use of energy, Economic production efficiency, Energy raw materials, Raw materials policy, Material economy
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Autor przedstawił podział surowców na surowce wyczerpywalne (surowce mineralne), niewyczerpywalne (energia słoneczna, wodna, wiatru, geotermiczna ziemi, mórz i oceanów) i odtwarzalne (pochodzenia rolnego i leśnego). Omówiono dwie zasady kształtowania się zużycia surowców. Jedna z nich polega na minimalizacji zużycia surowców szybkowyczerpywalnych. Druga zasada dotyczy malejących udziałów zużycia materiałów w dochodzie narodowym. Na koniec przedstawiono kierunki obniżenia materiałochłonności struktur produkcji oraz uzyskiwanie obniżenia zużycia poprzez zmiany technologiczne.

The author presents the division of raw materials into raw materials being exhausted and not being reproduced (mineral raw materials), re-created raw materials (of farming and forest origin) as well as raw materials not to be reproduced and not to become exhausted (the energy of sun, wind, water, geothermal etc) and postulates for transposition of technological development from quickly being exhausted raw materials into not being exhausted carriers of energy. Two principles of formation of consumption utilization have been presented. One of them consists in minimalization of unit and gross consumption of raw materials which become quickly exhausted and at the same time an enlargement of gross consumption of inexhaustible raw materials and being reproductive at valuable and quantitative minimalization of their unit consumption. The other principle consiste in diminishing of participation of materials consumption in national income in post-industrial period. In this paper presents material intensity of net output, gross output, fixed assets and the employment in Poland in economic sections branches of industry. In the light, of it, a fast increase of material saving branches as well as making in this direction some changes of production profile and technological changes and also the directing of investments into these processes reducing the materials consumption, which bring greater effects than investments on the growth of material production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Doboci I., Surowcowe uwarunkowania polityki gospodarczej Europy Zachodniej i Wschodniej, "Ekonomista" 1979, nr 3.
 2. Gil Z., Wpływ postępu technicznego na kumulowanie energochłonności obiektu hutniczego, AGH, 1978 (praca doktorska).
 3. Główсzуk J., Efektywność w świetle nowych uwarunkowań, "Życie Gospodarcze" 1980, nr 102.
 4. Kłapkowski Т., Przyczyny powstawania i sposoby zmniejszania ubytków surowcowych w przemyśle owocowo-warzywnym, Warszawa 1959.
 5. Krygier K., Witkowski H., Gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, Warszawa 1962.
 6. Leskiewicz Z., Zasady opracowywania norm zużycia materiałów podstawowych w przemyśle maszynowym, Warszawa 1962.
 7. Projekt wytycznych w sprawie zmian struktury produkcji poprzez rekonstrukcje i nowe inwestycje dla obniżenia energo- i materiałochłonności oraz zmniejszenia obciążenia dochodu narodowego nakładami inwestycyjnymi, AGH, Kraków 1978 (maszynopis).
 8. Racjonalizacja użytkowania paliw i energii w przemyśle, Komitet Problemów Energetyki PAN, Warszawa 1978.
 9. Szyr E., Zmiany strukturalne źródłem obniżenia materiałochłonności, "Gospodarka Planowa" 1978, nr 4.
 10. Urbanek Т., Ubytki w magazynowaniu i transporcie żywca i mięsa, Warszawa 1961.
 11. Urbanek Т., Kawalec K., Uryga J., Podstawowe problemy gospodarki materiałowej, "Problemy Ekonomiczno" 1963, październik.
 12. Walentowa W. W., Normirowanije rozchoda materiałow w maszinostrojenii, t. I i II, Moskwa 1961.
 13. Witkowski H., Normowanie zużycia materiałów w przemyśle, Warszawa 1957.
 14. World Energy Outlook. A Reassessment of Long Energy Developments and Related Policies, Paris 1977.
 15. Wytyczne Komitetu Centralnego na VIII Zjazd PZPR. O dalszy rozwój socjalistycznej Polski, o pomyślność narodu polskiego, Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu