BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podobiński Andrzej
Tytuł
Integracja gospodarcza jako czynnik rozwoju handlu zagranicznego krajów socjalistycznych
Economical Integration as a Factor of the Development of Foreign Trade in Socialist Countries
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1982, vol. 24, s. 51-63, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Rozwój handlu, Handel zagraniczny, Socjalizm
Economic integration, Trade development, Foreign trade, Socialism
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Zasadniczym celem działalności każdego państwa jest jego wzrost gospodarczy. (...) Jednym z ważnych elementów decydujących o wzroście gospodarczym jest udział danego kraju w handlu zagranicznym. (...) Powstaje bowiem na wstępie pytanie, czy w ogóle udział w międzynarodowym podziale pracy, zwłaszcza w podziale zorganizowanym na bazie gospodarki planowej, jest dla danego kraju koniecznym, czy też kraj ten może stosować politykę autarkii gospodarczej. Przystępując zatem do rozważań związanych z prowadzeniem przez dany kraj handlu zagranicznego, celowe wydaje się porównanie autarkii z podziałem pracy w skali międzynarodowej, przy czym z uwagi na charakter artykułu pojęcie autarkii zawężone zastosowanie do zagadnień ściśle ekonomicznych. (fragment tekstu)

The full membership in the international division of labour in the form of specialization in the production of these goods which are in a given country produced to the best advantage is the way leading to the optimum development of national economy. The meaning of the international economical co-operation for the socialist countries and its role in foreign trade changed radically in the seventies when there were created conditions for the development of mutual specialization of the CMEA countries. Already in the first half of the seventies, as a result of the acceleration of the speed of specialization and co-operation development of production, the speed of the increase of foreign trade was accelerated after the period of weakening in the years 1961-1970. The further development of foreign trade of socialist countries depends on its effectiveness as an element of the development of economical integration of these countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bożyk P., Współpraca gospodarcza krajów RWPG, Warszawa 1977.
  2. Góra S., Knyziak Z., Międzynarodowa specjalizacja produkcji krajów RWPG, Warszawa 1974.
  3. Griniew W., Ekonomiczeskaja effektiwnost mieżdunarodnoj specjalizacji i koopierirowanija proiz- wodstwa, "Płanowoje Chozjajstwo" 1974, nr 2.
  4. Podobiński A., Mnożnik handlu zagranicznego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Poznań 1966, nr 3.
  5. Podobiński A., Rola ceny w rozwoju integracji ekonomicznej krajów socjalistycznych, "Handel Zagraniczny" 1971, nr 10.
  6. Podobiński A., Międzynarodowy podział pracy w świetle teorii kosztów komparatywnych, Zeszyty Naukowe AGH, Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, 1972, nr 14.
  7. Podobiński A., Ekonomiczna efektywność specjalizacji międzynarodowej, "Handel Zagraniczny" 1976, nr 11.
  8. Podobiński A., Problem dyskryminacji w handlu międzynarodowym krajów kapitalistycznych, Zeszyty Naukowe AGH, Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, 1976, nr 20.
  9. Towle L., International Trade and Commercial Policy, New York 1947.
  10. Young P. I., The International Economy, New York 1971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu