BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szromnik Andrzej (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Ekonometryczno-kartograficzne modelowanie rozkładu działalności handlowej w przestrzeni miasta
Econometric and Cartographic Modelling of the Distribution of Trade Operations on Urban Areas
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1982, vol. 24, s. 65-85, ryc., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Modelowanie ekonometryczne, Miasto, Działalność gospodarcza, Handel detaliczny, Analiza strukturalna, Przestrzenne zagospodarowanie miasta
Econometric modeling, City, Business activity, Retail trade, Structural analysis, Town spatial development
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Przedstawiono obok nurtu metodologicznego analizę struktury handlu w przestrzeni miasta. Opisano rozkład sprzedaży detalicznej. Próba zweryfikowania modeli trendów powierzchniowych miasta miała na celu ukazanie procedury obliczeniowej i sposobu interpretacji wyników, ale również przedstawienie celu użytkowego. Badanie przestrzennych układów infrastruktury handlu detalicznego w Krakowie stanowiła podstawę wnioskowania co do kształtowania się społeczno-ekonomicznych struktur przestrzeni miasta w okresach bieżących i w okresach perspektywicznych.

On the basis of penetrating and comprehensive studies over the spatial structure of trade on urban areas the paper offers results of attempts aiming at a formalized presentation of retail trade concentration on the basis of Kraków. Applied models are based on frequently used in urban and geographical literature Clark's models expressing spatial dislocation of population density on urban areas. Thanks to employed analogy between the distribution of urban population and that of purchases in shops two different functional dependences between retail sales and the distance between the shopping area and the centre have been verified. The calculations of so-called spatial trends have been preceded by a cartographical analysis that enabled a full graphic presentation of the actual structure of trade operations on urban areas on the basis of retail distribution as well as the distribution of the number of shops and serviceable space of shops according to the urban units of Kraków. Final results of spatial modelling of trade on the town area have been presented cartographically that enabled their specific interpretation from the viewpoint of general tendences of trade distribution on urban areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyż Т., Analiza trendu powierzchniowego w badaniach geograficznych [w:] Metody ilościowe i modele w geografii, pod red. Z. Chojnickiego, Warszawa 1977.
 2. Domański R., Syntetyczna charakterystyka obszaru. Na przykładzie okręgu przemysłowego Konin- Łęczyca-Inowrocław, Warszawa 1970.
 3. Drewiński M., Programowanie sieci detalicznej - metody ilościowe, Biblioteka IHWiU nr 183, 1979.
 4. Golachowski S., Kostrubiec В., Zagożdżon A., Metody badań geograficzno-osadniczych, Warszawa 1974.
 5. Haggett P., Prostranstwiennyj analiz w ekonomiczieskoj gieografii, Moskwa 1968 (tłum. z angielskiego),
 6. Kloc M., Sieć handlu detalicznego w procesie programowania przestrzennego - wprowadzenie do problematyki, Biblioteka IHWiU nr 139, 1977.
 7. Korcelli P., Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast, Studia KPZK PAN, Tom XLV, Warszawa 1974.
 8. Kozak U., Szromnik A., Analiza strukturalna miasta z punktu widzenia koncentracji punktów sprzedaży detalicznej, "Miasto" 1979, nr 9.
 9. Musatowa W. P., Optymizacja struktury torgowoj sjeti goroda, Moskwa 1978.
 10. Ratajski L., Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, Warszawa 1973.
 11. Szawłowska H., Rozmieszczenie przestrzenne zakupów mieszkańców miast, Opracowania i Materiały nr 122, Warszawa 1978.
 12. Szromnik A., System punktów sprzedaży detalicznej - analiza przestrzenno-ekonomiczna, Biblioteka IHWiU nr 189, 1979.
 13. Szromnik A., Wykorzystanie modeli trendów powierzchniowych w analizie przestrzennego rozkładu sprzedaży detalicznej w miastach, "Handel Wewnętrzny" 1979, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu