BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kukuła Karol, Surówka-Marszałek Danuta (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Przestrzenne aspekty badania koncepcji nakładów inwestycyjnych w handle wewnętrznym
Spatial Aspects of the Study of Investments Concentration in Home Trade
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1982, vol. 24, s. 87-102, ryc., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Handel wewnętrzny, Inwestycje w handlu, Obrót towarowy, Koncentracja handlu, Baza materialno-techniczna handlu
Domestic trade, Trade investments, Commodity turnover, Concentration of trade, Material-technical base of trade
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule niniejszym przedstawimy próbę pomiaru stopnia koncentracji, a na pewnym wąskim odcinku badań, również stopnia specjalizacji w oparciu o dane strukturalne, charakteryzujące rozmieszczenie nakładów inwestycyjnych i sprzedaży handlu wewnętrznego w układzie 49 województw. Przechodząc do etapu formalizacji należy przyjąć pewne założenia oraz symbolikę. Celem badania jest określenie stopnia koncentracji wybranego typu działalności gospodarczej (np. handlowej), prowadzonej w m obiektach przestrzeni (i = 1, ..., m). (fragment tekstu)

Present paper is an attempt at comparative analysis of voivodeships from the viewpoint of equal distribution of investment outlays in home trade. The basis of the study provide structural data in kind a territorial arrangement. As a parameter characterizing investment level in retail usable space in square meters has been adopted. The analysis has been carried out in two sections: for the category of objects classified according to the size of the areas and objects grouped according to the assortment of sales. The fulfillment of proposed in the paper research procedure leads to a conclusion that the investment outlays on trade activity in the past involve permanent need for further investment for the purpose of ensuring continuous development. It leads to the concentration of material resources in some voivodeships with accompanying existence of comparatively much lower material and technical basis in relation to the needs on other voivodeships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn Informacyjny Przedsiębiorstwa Domy Towarowe "Centrum", Warszawa 1976.
 2. Dembowska Z., Planowanie przestrzenne w ujęciu systemowym, Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa 1978.
 3. Echenique M., An Approach to Urban Studies, "Architectural Design", t. 41, nr 5.
 4. Encyklopedia, Warszawa 1976, t. IV.
 5. Haubold O., Kierunki postępu organizacyjno-technicznego w rozwoju bazy materialnej w handlu, Biblioteka IHWiU, Warszawa 1977.
 6. Korcelli P., Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 1974.
 7. Kostrubiec В., Miary koncentracji w badaniach geograficznych, "Przegląd Geograficzny" 1969, z. 2.
 8. Kukuła K., Kilka uwag o związkach między wskaźnikami specjalizacji i koncentracji przestrzennej skonstruowanymi na podstawie danych strukturalnych, "Przegląd Geograficzny" 1976, z. 3.
 9. Majminas J. Z., Procesy planowania w gospodarce narodowej. Aspekt informacyjny, Warszawa 1974.
 10. Marszałkowicz Т., Badanie nierównomierności rozmieszczenia przy pomocy krzywej i wskaźnika koncentracji terytorialnej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1960, z. 6.
 11. Steczkowski J., Propozycja w zakresie stosowania pewnej miary koncentracji, "Przegląd Geograficzny" 1967, z. 1.
 12. Surówka-Marszałek D., Kukuła K., Analiza procesów inwestowania w handlu wewnętrznym - aspekt przestrzenny. Praca wykonana w ramach problemu węzłowego 13.2 grupa tematyczna 05.4, temat 5, Kraków-Warszawa 1976-1980 (maszynopis).
 13. Szyrmer J., Stopień specjalizacji rolnictwa, "Przegląd Geograficzny" 1975, z. 1.
 14. Vielrose E., Uogólnienie miar koncentracji na przypadek cech niemierzalnych, "Przegląd Statystyczny" 1954, z. 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu