BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Edward
Tytuł
Krokowa procedura konstruowania taksonomicznego miernika rozwoju
The Iterative Procedure of Construction of Taxonomic Development Measure
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1982, vol. 24, s. 113-122, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Mierniki taksonomiczne, Rozwój społeczno-gospodarczy, Województwo
Taxonomic indicators, Social economic development, Voivodship
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W pracy niniejszej będzie podana propozycja odmiennej, krokowej procedury konstruowania taksonomicznego miernika rozwoju. W przedstawionej dalej metodzie nie ma podziału na dwa odrębne etapy: dobór cech diagnostycznych i obliczanie realizacji zmiennej syntetycznej. W każdym kroku proponowanej procedury dokonywana jest zarówno redukcja wstępnie zadanego zbioru cech diagnostycznych, jak i konstrukcja miernika syntetycznego. Przeprowadzona redukcja cech ma na celu:
 • eliminację cech powielających informacje dostarczane przez inne cechy, a więc silnie ze sobą skorelowanych,
 • eliminację cech powielających informacje zawarte w zmiennej syntetycznej utworzonej w poprzednim kroku, a więc mocno z tą zmienną skorelowanych,
 • eliminację cech będących nośnikami informacji zbyt przypadkowych, a więc zbyt słabo skorelowanych z utworzoną w poprzednim kroku zmienną syntetyczną.
 • (fragment tekstu)


The paper concerns to problem of construction of taxonomic development measure. In this paper a proposition of the iterative procedure of construction of this measure is presented. In the each step the reduction of initial variables list and construction of synthetic measure based on the received list of variables is made. The reduction of the variables tends to:
 • elimination of the most correlated variables,
 • elimination of the variables the most correlated to the development measure,
 • elimination of the variables the less correlated to the development measure.
 • (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz S., Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji, Warszawa 1976.
 2. Bartosiewicz S., Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 84, 1976.
 3. Borys Т., Propozycja agregatowej miary rozwoju obiektów, "Przegląd Statystyczny" 1978, z. 3.
 4. Cieślak M., Taksonomiczna procedura programowania rozwoju gospodarczego i określania zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, "Przegląd Statystyczny" 1974, z. 1.
 5. Hellwig Z., The Selection of a Set of "Core" Indicators of Socio-eoconomic Development, UNESCO, Paryż 1972.
 6. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, z. 4.
 7. Pluta W., Zastosowanie metod taksonomicznych i analizy czynnikowej do konstruowania syntetycznych wskaźników techniczno-ekonomicznych, "Przegląd Statystyczny" 1975, z. 2.
 8. Strahl D., Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, "Przegląd Statystyczny" 1978, z. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu