BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broda Zdzisław Jan
Tytuł
Koncepcja mikrorejonu przemysłowego w ujęciu Bolesława Kłapkowskiego
The Economic Constitution of the Microregion's Type by Bolesław Kłapkowski
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1982, vol. 24, s. 139-148, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Mikroregion gospodarczy, Przemysł, Przegląd dorobku naukowego, Region gospodarczy
Economic microregion, Industry, Overview of scientific achievements, Economic region
Uwagi
summ., rez.
Kłapkowski Bolesław
Abstrakt
Niniejszy referat stawia sobie za cel przeprowadzenie krótkiej analizy istoty układów ekonomicznych w ujęciu B. Kłapkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem mikrorejonu przemysłowego. Ponadto zostaną w nim przedstawione cechy zespalające gospodarstwa produkcyjne z konsumpcyjnymi oraz kryteria wydzielające mikroregion przemysłowy z regionu ekonomicznego. W końcowej części scharakteryzowano podstawowe wielkości i relacje w mikrorejonie jako przedmiocie badań ekonomicznych. Oparto się przy tym zarówno na materiale opublikowanym, jak i - częściowo - nie publikowanym. (fragment tekstu)

The scientific description of B. Kłapkowski concentrates on the industrial microregion's conception. The components of the industrial microregion and the features uniting a consumer and production property were described in it. The article indicated the links between the industrial microregion and the economic region as well as conditions excluding it from economic region. B. Kłapkowski's formulation of the economic account problem in the complex investigation of microregion's systems was carefully analyses. The author pointed out at the significance of B. Kłapkowski's research work on the spatial economic structures for the conception of the socialistic economy model elaborated by him in a later period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kłapkowski В., Zagadnienia mikrorejonu przemysłowego, "Myśl Ekonomiczna" 1957, nr 8.
 2. Kłapkowski В., Marksowskie schematy reprodukcji w układzie szachownicowym, "Ekonomista" 1961, nr 3.
 3. Kłapkowski В., Kryteria optymalnego rozwoju gospodarki narodowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", 1969, vol. VII.
 4. Kłapkowski В., Dochód narodowy a społeczny produkt netto, "Folia Oeconomica Cracoviensia", 1970, vol. IX.
 5. Kłapkowski В., Podstawowe zadanie rachunku makroekonomicznego, Zeszyty Naukowe AGH, Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, 1970, z. 10.
 6. Kłapkowski В., Cięciwa Z., Model rachunku ekonomicznego w planowaniu perspektywicznym, Studia Ekonomiczne PAN nr 23, Warszawa 1971.
 7. Kłapkowski В., Zagadnienia rachunkowości społecznej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", 1972, vol. XII.
 8. Kłapkowski В., Cięciwa Z., Trójczynnikowy model gospodarki socjalistycznej, I wyd.: Warszawa 1973, II wyd.: Warszawa 1975.
 9. Kłapkowski В., Struktura a rachunek i planowanie gospodarki narodowej [w:] Wpływ przemian w strukturze gałęziowej i przestrzennej na wzrost gospodarczy (Materiały na Konferencję Naukową), Łódź 1974, cz. II.
 10. Kłapkowski В., Jankowska A., Hierarchizacja celów w procesie podejmowania decyzji [w:] Współczesne problemy zarządzania, Warszawa 1974.
 11. Kłapkowski В., System planowania i zarządzania gospodarką PRL, Zeszyty Naukowe AGH nr 443, Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne z. 18, Kraków 1974.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu