BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziuba Alfred
Tytuł
Porównanie elementów dynamiki w modelu B. Kłapkowskiego i w modelach przepływów międzygałęziowych
The Comparison of the Dynamic Elements in Kłapkowski and Input-Output Models
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1982, vol. 24, s. 149-156, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Analiza przepływów międzygałęziowych, Przepływy międzygałęziowe, Modele gospodarki narodowej, Model dynamiczny
Input-output analysis, Input−Output Model, Models of national economies, Dynamic model
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono poglądy prof. B. Kłapkowskiego. Przypisał on decydującą rolę w konstruowaniu makroekonomicznych modeli dynamicznych dedukcji, dzięki której można wytłumaczyć większość mechanizmów rządzących procesami gospodarczymi.

In this paper some dynamic elements of a model of the national economy consisting of branch system of particular studies of processing as well of branch of final production have been presented. Considerations have been concentrated especially on the problems of making up of constant national wealth. The possibilities of a quantitative estimation of structure of delayed wealthy effect have been pointed out. A necessary condition to carry it out are paper information data corresponding of the model. Some comparisons of the dynamic elements of the model built up by B. Kłapkowski with the dynamic model of interbranches input-output have been performed. As a result of this comparison, among others the conclusion has been drawn that valuable and temporary demand for a constant national wealth for the particular branches whichever of the models should be interpret similarly as the demand for the indirect products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cięciwa Z., Niektóre czynniki wyznaczające współczynnik wzrostu gospodarki Polski Ludowej w latach 1952-1975, Zeszyty Naukowe AGH nr 567, Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, z. 22.
  2. Dziuba A., Model opóźnień inwestycyjnych w gospodarce narodowej, praca doktorska (maszynopis), AE Kraków, 1977.
  3. Jerszow E. В.. Rutkowskaja J. A., Wzaimoswiazi kapitalnych włożenij wwodow osnownych fondow w dinamieziejskoj modieli mieżdrasliewogo balansa, Ekonomika i Matiematiczeskije Mietody nr 1, 1978.
  4. Kłapkowski В., Cięciwa Z., Trój czynnikowy model gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1978.
  5. Kłapkowski В., Pielichowski W., Dziuba A., Model bilansowania układów gospodarczych, Warszawa 1976 (maszynopis powielony).
  6. Leontief W. i inni, Studia nad strukturą gospodarki amerykańskiej, Warszawa 1963.
  7. Skąpski Т., Metody estymacji rozkładów opóźnień czasowych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 2, 1975.
  8. Starzeński O., Ekonometryczno-predyktywne modele nakładów i wyników, Warszawa 1978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu