BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalukiewicz Danuta
Tytuł
Kryterium optymalizacji w dwudziałowym modelu gospodarki narodowej Zr stałą techniką wytwarzania
The Criterion of Optimization in Two Branch Model of National Economy with Constant Mode of Production
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1982, vol. 24, s. 165-175, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Optymalizacja, Modele gospodarki narodowej, Technologie wytwarzania, Wzrost gospodarczy
Optimalization, Models of national economies, Manufacturing technologies, Economic growth
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Omówiono ogólne kryteria optymalizacji. Chcąc uzyskać przewagę danego kryterium optymalizacji nad innymi należy przede wszystkim uzasadnić większą realność proponowanych założeń modelowych w stosunku do założeń występujących w trzech przeciętnych do porównania modelach - są to: założenia dotyczące struktury akumulacji; ograniczeń wzrostu gospodarczego oraz długości horyzontu planowania.

The choice of proper criterion of optimization in a macroeconomic account is widely discussed and has not yet been univocally established. If, in a model of national economy, one assumes that the national economy consists of two branches, the rate of increase in population and the mode of production are constant then, the optimum path of steady and balanced economic growth can be determined, on which a maximum and constant unit consumption is obtained. Hence, a following criterion of optimization in two branch model of national economy with constant mode of production is: minimization of time of reaching the path of optimum growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bocian A., Cwalina K., Budowa i zastosowanie systemu modeli w planowaniu, "Gospodarka Planowa", z. 4/1978.
 2. Czerwiński Z., Podstawy matematycznych modeli wzrostu gospodarczego, Warszawa 1973.
 3. Czerwiński Z., Optymalny podział inwestycji między dwa sektory, "Ekonomista" 1974, z. 5.
 4. Czułno W., Problemy planowania wieloszczeblowego na przykładzie inwestycji, Warszawa 1974.
 5. Golachowski E., Ogólnogospodarcze kryterium optymalności w dyskusjach radzieckich ekonomistów, "Ekonomista" 1972, z. 1.
 6. Gurman W. I., Wyrożdiennyje zadaczi optymalnego uprawlenija, Moskwa 1977.
 7. Ickowicz I. A., Optimizacjonnaja mnogootraslewaja dinamiczeskaja modiel narodnogo chozjajstwa [w:] Problemy narodnochozjajstwiennogo optimuma, pod red. K. K. Waltucha, Nowosybirsk 1973.
 8. Kłapkowski В., Cięciwa Z., Trójczynnikowy model gospodarki narodowej, Warszawa 1973.
 9. Kłapkowski В., Pielichowski W., Dziuba A., Gospodarka narodowa w stanie równowagi, Warszawa 1976.
 10. Mała encyklopedia ekonomiczna, Warszawa 1960.
 11. Mała encyklopedia ekonomiczna, Warszawa 1974.
 12. Matiematika i kibernetika w ekonomikie. Słowar-sprawocznik, Ekonomika, pod red. N. P. Fiedorenki, Moskwa 1975.
 13. Melich A., Rachunek ekonomiczny w socjalizmie, Warszawa 1971.
 14. Mojsiejew N. N., Elementy teorii optimalnych system, Moskwa 1975.
 15. Problemy optymalizacji gospodarki socjalistycznej, pod red. B. Minca, Warszawa 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu