BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puchalska Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Próba oceny przepływów kapitału w postaci BIZ w krajach Unii Europejskiej
An Attempt to Assess the Capital Flows in the form of FDI in the European Union
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 594-603, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Kapitał, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Przepływy kapitałowe
Capital, Foreign investment, Direct investments, Capital flows
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przepływ kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich jest współcześnie jednym z najbardziej widocznych efektów postępującego procesu globalizacji. Skala i dynamika przepływów kapitału w postaci BIZ jest często odzwierciedleniem stanu i perspektyw rozwoju poszczególnych regionów, krajów, świata. Zmiany w strukturze geograficznej i sektorowej światowych BIZ, na które zwracano uwagę w ubiegłych latach, umocniły się w 2009 r. i będą kontynuowane. Dotyczą one głównie wzrostu znaczenia krajów rozwijających się. Z kolei integracja finansowa w UE odzwierciedla bardziej intensywne przepływy transgraniczne w Europie niż w jakimkolwiek innym regionie świata. Bogatsze kraje Europy mają tendencję do przenoszenia swego kapitału do krajów biedniejszych, rozwijających się, wykorzystując m.in. niższe koszty produkcji, podczas gdy biedniejsze kraje mogą dzięki temu kapitałowi wpłynąć na innowacyjność, konkurencyjność czy rozwój gospodarczy. (abstrakt oryginalny)

The flow of capital in the form of direct investment is today one of the most visible effects of the ongoing globalization process. The scale and dynamics of capital flows in the form of FDI is often a reflection of the state and development prospects of the region, nation or the world. Changes in the geographical and sectoral pattern of FDI worldwide, which was pointed out in recent years, strengthened in 2009 and will continue. These changes relate mainly to the growing importance of developing countries. On the other hand, financial integration in the EU reflects a more intense cross-border flows in Europe than in any other region of the world. Europe's wealthier countries tend to move their capital to poorer countries, developing countries using lower production costs, while poorer countries may use this capital to affect innovation, competitiveness and economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ancyparowicz G., Kapitał zagraniczny w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_kapital_zagraniczny_po_akcesji_do_ue.pdf.
  2. Jaworek M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2006.
  3. Kisiel-Łowczyc A.B. (red.), Współczesna gospodarka światowa. Wybrane zagadnienia z międzynarodowych stosunków ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
  4. Krugman P.R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa 1993.
  5. Latocha T., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej w świetle teorii rozwoju regionalnego i teorii lokalizacji, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/2-2005_Latocha.pdf.
  6. Mody A., Foreign Capital Flows and Growth: Is Europe Different?, Published in Expansión (Spain), 10.06.2008, www.imf.org/external/np/vc/2008/061008.htm.
  7. World Investment Report 2010. Investing in a Low-Carbon Economy, UNCTAD 2010.
  8. http://www.paiz.gov.pl/20100722/swiatowy_raport_inwestycyjny.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu