BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Predygier Agnieszka (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Regionalny wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na społeczno-ekonomiczny rozwój państw w warunkach globalizacji
Regional Influence of International Enterprise on Social and Economic Development of States in the Conditions of Globalization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 584-593, bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Globalizacja, Konkurencyjność
International enterprise, Globalization, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalizacja i internacjonalizacja tworzą szanse rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych. Szanse te mogą zostać wykorzystane przez państwa. Skutkami pozytywnymi mogą być: rozszerzenie rynków zbytu, poprawa pozycji konkurencyjnej państwa, zwiększenie wpływów do budżetu państwa i poprawa bilansu handlowego. Oprócz skutków pozytywnych funkcjonowanie przedsiębiorstw międzynarodowych niesie za sobą także skutki negatywne: brak tworzenia nowych miejsc pracy w wyniku przenoszenia działalności, utrata kontroli państw nad działalnością umiędzynarodowionych przedsiębiorstw, zachwianie równowagi bilansu płatniczego, zwiększanie importu towarów. (abstrakt oryginalny)

Globalization and internationalization create chances of development of enterprises. These chances can be used by states. There can be the following positive results: the expansion of markets, the improvement of competitive position of a state, the increase of revenues to the state budget and the improvement of trade balance. The functioning of international enterprise bears also negative results: lack of creation of new work places as a result of transferring of activity, loss of state control over the activity of internationalized enterprises, upset the balance of payment, the increase of import of commodity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilińska-Reformat K. (red.), Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, Placet, Warszawa 2009.
 2. Decyzje, zalecenia i inne instrumenty prawne OECD, t. III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 3. Dicken P., Global Shift: Transforming the World Economy, Guilford Press, New York 1998.
 4. Dunning J.H., Re-evaluating the benefits of foreign direct investment, "Transnational Corporation" 1994, no. 3(1).
 5. Gilpin R., Global Political Economy - Understanding the International Economic Order, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2001.
 6. Graham E., Fighting the Wrong Enemy Antiglobal Activities and Multinational Enterprises, Institute for International Economics, Washington D.C., 2000.
 7. Jarczewska-Romaniuk A., Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa-Bydgoszcz 2004.
 8. Kaplan R.S., Norton D.P., Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 9. Liberska B., Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie, [w:] Kapitał zagraniczny, red. Z. Sadowski, Difin, Warszawa 2006.
 10. Modelski G. (ed.) Transnational Corporation and World Order: Reading in International Political Economy, W.H. Freeman and Company, San Francisco 1979.
 11. Olesiński Z., Zarządzanie w regionie; Polska - Europa - Świat, Difin, Warszawa 2005.
 12. Pietraś Z.J., Podstawy teorii stosunków międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1986.
 13. Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników, HELION, Gliwice 2006.
 14. Rugman A., The End of Globalization: Why Global Strategy is a Myth and How to Profit from the Realities of Regional Markets, AMACON, New York 2001.
 15. Vernon R., In the Hurricane's: the Troubled Prospects of Multinational Enterprises, Harvard University Press Mass, Cambridge 1998.
 16. Wujek G., Reglamentacja prawna przedsiębiorstw wielonarodowych, PWN, Warszawa 1982.
 17. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu