BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pluciński Eugeniusz M. (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Tytuł
Transformacja polskiego handlu zagranicznego minionego dwudziestolecia z perspektywy konkurencyjności czynnikowej eksportu oraz handlu między- i wewnątrzgałęziowego : Wybrane aspekty na przykładzie handlu Polski z Niemcami
Polish Foreign Trade in Transition During the Last 20 Years. Selected Aspects in the Light of Factor Competitiveness of Polish Export and Intra-Industry Trade Into German Market
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 573-583, tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Handel wewnątrzgałęziowy, Eksport, Konkurencyjność
Foreign trade, Intra-industry trade, Export, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstrakt
Analiza empiryczna transformacji strukturalnej polskiego handlu zagranicznego z Niemcami została przeprowadzona głównie w oparciu o wskaźniki RCA (wg logarytmicznej formuły Grupp/Leglera) oraz wskaźniki IIT (na bazie formuły Grubela-Lloyda) na podstawie danych SITC Rev.3 i 4 w dezagregacji trzystopniowej. Na podstawie 258 grup towarowych, które stanowią o handlu globalnym w klasyfikacji SITC (0-9 SITC), wyliczono wskaźniki RCA oraz IIT dla wybranych agregatów strumieni handlowych, w tym według czynnikochłonności. (abstrakt oryginalny)

An empirical analysis of Polish trade with Germany was grounded upon RCA indicators (according to logarithmic formula of Grupp/Legger) and IIT indicators (according to formula of Grubel-Lloyd) using three-degree-disaggregation of data from SITC Rev.3 and 4. RCA and IIT indicators were computed for 258 product-groups, which determine global international trade in SITC (0-9 SITC) classification. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budzowski K. (red.), Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010.
 2. Czarny E., Śledzińska K., Polska w handlu światowym, PWE, Warszawa 2009.
 3. Gerke B., Grupp H., Inovationspotential und Hochtechnologie, Phisica-Verlag, Heidelberg 1994.
 4. Grubel H., Lloyd P., The Empirical Measurement of Intra-Industry Trade, "The Economic Record" 1971, vol. 47, no. 120.
 5. Haliżak E., Kuźniar R., Symonides J. (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Bydgoszcz 2004.
 6. Kaszuba K., Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Konkurencyjność w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 7. Kotyński J. (red.), Globalizacja i integracja europejska, PWE, Warszawa 2005.
 8. Latoszek E., Integracja europejska, Mechanizmy i wyzwania, KiW, Warszawa 2007.
 9. Mińska-Struzik E., Rynarzewski T. (red.), Szoki technologiczne w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 10. Misala J., Pluciński E.M., Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, SGH, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2000.
 11. Najlepszy E., Bartosik-Purgat M. (red.), Determinanty i wyzwania gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 12. Plucinski E.M., Die Osterweiterung der Europaischen Union aus polnischer Sicht, [w:] Die Osterweiterung der Europaischen Union. Chancen und Perspektiven (Hrsg. von Sp. Paraskewopoulos), Duncker & Humblot GmbH, Berlin 2000.
 13. Pluciński E.M., Ekonomia gospodarki otwartej, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2004.
 14. Pluciński E.M., Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej, Scholar, Warszawa 2005.
 15. Pluciński E.M., Świat - Europa - Polska. Teoria i praktyka z perspektywy racjonalnych wyborów ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Kraków 2008.
 16. Płowiec U., Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, "Zarządzanie Ryzykiem. Kwartalnik" nr 35/36, IZaR, Akademia Finansów, Warszawa 2010.
 17. Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010.
 18. Rynarzewski T., Strategiczna polityka handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2005.
 19. Rynarzewski T., Truskolaski S. (red.), Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki, PWE, Warszawa 2010.
 20. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu