BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pera Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Tendencje rozwoju offshoringu w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
Tendencies for the Development of Off-shoring in Poland Compared to Selected European Union Countries
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 552-563, tab., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Offshoring, Współpraca gospodarcza, Globalizacja
Offshoring, Economic cooperation, Globalization
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Offshoring jest ściśle związany z postępującym procesem globalizacji i stanowi zarazem formę współpracy gospodarczej. Celem artykułu jest analiza zjawiska offshoringu w Polsce na tle: Bułgarii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji i Węgier - czyli krajów będących największymi konkurentami wśród państw członkowskich ugrupowania, w latach 2000-2009. W opracowaniu przedstawiono istotę zjawiska offshoringu. Przeprowadzono analizę porównawczą wybranych determinant atrakcyjności delokalizacji w Polsce i wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej. W końcowej części pracy podjęto próbę określenia kierunków rozwoju offshoringu w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

Off-shoring is connected with the ongoing worldwide process of globalisation and it is a form of economic cooperation at the same time.The aim of this paper is to analyse the phenomenon of off-shoring in Poland compared to Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Romania and Slovakia in 2004-2009. The concept of off-shoring, the chosen factors which determine the decisions of firms' location, and the developing of relocation mainly in Poland as well as in selected European Union members, are presented in this article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojna J. (red.), Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, IBRKiK, Warszawa 2009.
 2. Education At a Glance, OECD, Paris 2010.
 3. Evans J., Mavondo F.T., Psychic distance and organizational performance: an empirical examination of international retailing operations, "Journal of International Business Studies" 2002, no. 3.
 4. Miklaszewski S., Molendowski E. (red.), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa 2009.
 5. Offshoring and Employment. Trends and Impacts, OECD, Paris 2007.
 6. Radło M.J., Offshoring i outsourcing w Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy i zatrudnienie, [w:] Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services center, red. A. Szymaniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 7. Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach: offshoring, globalne nierównowagi, polityka pieniężna, Difin, Warszawa 2007.
 8. Szymaniak A. (red.), Outsourcing, offshoring i shared services center, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 9. The EU economy: 2005 review, European Communities, Brussells 2005, no. 6.
 10. World Investment Prospects Survey 2009-2011, UNCTAD, New York and Geneva 2009.
 11. World Investment Prospects Survey 2010-2012, UNCTAD, New York and Geneva 2010.
 12. Woźniak A., Polska to świetne miejsce dla nowych inwestycji, "Rzeczpospolita", 9.09.2010.
 13. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2005 r., NBP, Warszawa 2007.
 14. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 r., NBP, Warszawa 2008.
 15. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 r., NBP, Warszawa 2010.
 16. Zorska A., Outsourcing i przenoszenie usług w dobie globalizacji oraz informatyzacji, [w:] Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services center, red. A. Szymaniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 17. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 18. http://www.atkearney.com.
 19. http://www.pwc.com/pl.
 20. http://www.doingbusiness.org.
 21. http://www.go-eknowledge.com.
 22. http://www.itdh.com.
 23. http//www.nbp.gov.pl.
 24. http://www.scribd.com.
 25. http://www.atkearney.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu