BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosińska-Bukowska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Globalne przepływy inwestycyjne jako forma realizacji strategii ekspansji korporacji transnarodowych
Global Investment Flows as a Form of Expansion Strategies of Transnational Corporations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 624-635, bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Korporacje, Korporacje międzynarodowe, Fuzje i przejęcia, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Corporation, International corporation, Mergers and acquisitions, Direct investments, Foreign investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie globalnych przepływów inwestycyjnych jako formy aktywności korporacji transnarodowych. Podjęto próbę wykazania, że inwestycje odzwierciedlają realizację długoletnich strategii ekspansji korporacji i prowadzą do budowy globalnych sieci powiązań. Przykłady konkretnych transakcji, dokonywanych przez przedsiębiorstwa międzynarodowe, zestawiono z okresami koncentracji przepływów inwestycyjnych w postaci międzynarodowych fuzji i przejęć, starając się zasygnalizować ich skutki dla uwarunkowań działalności zarówno w konkretnych sektorach branżowych, jak i w całej gospodarce światowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is the presentation of global investment flows as a form of Transnational Corporations' (TNC) activity. The author tries to prove that investments are exemplifications of long term strategies of corporations' expansion and lead to the creation of the global connections net. Examples of certain transactions made by international firms are compared with the periods of investment flows concentration measured by Mergers and Acquisitions (M&As). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alberciak P., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw: implikacje teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 2. Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009.
 3. Doligalski T., Efekty sieciowe a strategie produktowe, "Marketing i Rynek" 2010, nr 11.
 4. Fung V.K., Fung W.K., Wind Y. (Jr.), Konkurowanie w płaskim świecie. Budowanie przedsiębiorstw przystosowanych do płaskiego świata, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 5. Grochulski A., Korporacje międzynarodowe, PWN, Warszawa 1973.
 6. Hagel J.H., Brown J.S., The Only Sustainable Edge: Why Business Strategy Depends on Productive Friction and Dynamic Specialization, Harvard Business School Press, Boston MA 2005.
 7. Herdan A., Antolak L., Połączenia przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Księg. Akademicka, Kraków 2005.
 8. Lee H.Y., Strategic alliances and trade dispute in automobile industry, "Far Eastern Studies" 2005, vol. 4.
 9. Lewandowski M., Struktura rynku kontroli a fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, [w:] Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, red. M. Lewandowski, WIG-Press, Warszawa 2001.
 10. Nowakowski M., Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, Key Text, Warszawa 2000.
 11. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
 12. Olszanowska K., Determinanty strategii internalizacji przedsiębiorstwa na etapie wyboru rynku zagranicznej ekspansji, [w:] Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, red. E. Najlepszy, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 13. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 14. Ratajczak-Mrozek M., Podejście sieciowe do współpracy przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek" 2010, nr 8.
 15. Rosińska M., Kooperencyjne globalne sieci biznesowe - specyfika kreowania i transferu innowacji, [w:] Szoki technologiczne w gospodarce światowej, red. E. Mińska, T. Rynarzewski, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.
 16. Rosińska-Bukowska M., Oligopolizacja globalnej przestrzeni biznesowej - konsekwencje przedsiębiorstw dla systemu gospodarki światowej, [w:] Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu HZ Uniwersytetu Gdańskiego nr 28/2; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010.
 17. Rosińska-Bukowska M., Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji. Kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej, Wyd. Duet, Toruń 2009.
 18. Shapiro C., Varian H.R., Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business School Press, Boston 1999.
 19. Thorelli H.B., Networks. Between markets and hierarchies, "Strategic Management Journal" 1986, no 7.
 20. Wang Q., Chen Y., Xie J., Survival in markets with network effects. Product compatibility and order-of-entry effects, "Journal of Marketing", July 2010, vol. 74, issue 4.
 21. World Investment Report 2006, FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development, United Nations, New York and Geneva 2006.
 22. World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive, Industries and Development, United Nations, New York and Geneva 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu