BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szaflarski Krzysztof (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Tytuł
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Chińskiej Republice Ludowej
Foreign Direct Investments in the People's Republic of China
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 647-655, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Foreign investment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) do Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) zainicjowany został reformami gospodarczymi w Chinach przeprowadzonymi w 1979 roku. Napływ tych inwestycji był początkowo niewielki, osiągając w 1991 roku poziom niespełna 5 mld USD. Na skutek dalszych reform gospodarczych wzrósł jednak - pod koniec pierwszej dekady 2000 roku wyniósł prawie 110 mld USD. ZIB lokowane na terenie ChRL wykazują daleko idącą dywersyfikację zarówno co do ich struktury geograficznej (większość tych inwestycji pochodzi z krajów azjatyckich, zdecydowanie mniej natomiast z krajów UE), regionalnej (ZIB w ChRL lokowane są głównie na wschodnim wybrzeżu Chin), jak i branżowej (dominują ZIB lokowane w przemyśle - około 2/3). Wzrastająca stale konkurencyjność rynku chińskiego powoduje, że w ramach ZIB nowoczesne technologie są coraz częściej lokowane na tym lukratywnym rynku liczącym obecnie ponad 1,3 mld potencjalnych konsumentów. (abstrakt oryginalny)

The inflow of direct foreign investments (DFI) to the People's Republic of China (PRC) was initiated by the economic reforms in 1979 in this country. The inflow of DFI was not very big in the first period and it achieved the level of 5 bln USD in 1991 but it increased as an effect of further economic reforms to the level of 110 bln USD in 2000. DFI placed in China are very diversified geographically (most of these investments are of Asiatic origin), regionally (most of them are placed on the east coast of China) and sectorally (most of them - about two thirds - are placed in the industry). The competitiveness of Chinese market with the potential of 1.3 bln consumers is still increasing and it causes that high technologies as a part of DFI are more often placed on this profitable market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Białowąs T., Dynamika gospodarcza i wzrost znaczenia Chin w gospodarce światowej, [w:] Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze, red. B. Mucha-Leszko, UMCS, Lublin 2005.
 2. Copp T., Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Chinach - tworzenie, charakterystyka, uwarunkowania, www.shanghai.trade.gov.pl.
 3. Dang X., Foreign Direct Investment, Kansas State University, Kansas 2008, http://krex.k-state.edu/dspace/bitstream/2097/1116/1/XiaobaoDang2008.pdf.
 4. http://fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Statistics/AnnualStatisticsData/AnnualFDIData/FDIStatistics,2007/t20090417_104763.htm.
 5. http://fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Statistics/AnnualStatisticsData/AnnualFDIData/FDIStatistics,2007/t20090417_104755.htm.
 6. http://www.cmdkerala.net/downloads/Presentation.ppt.
 7. http://forsal.pl/artykuly/491290,populacja_chin_zwiekszyla_sie_o_6_3_mln_osob_w_2010_roku.html.
 8. Invest In China, http://fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Statistics/AnnualStatisticsData/AnnualFDIData/FDIStatistics,2007/t20090417_104759.htm, 19.12.2009.
 9. Morrison W.M., China's Economic Conditions, http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1504&context=key_workplace.
 10. Shaukat A., Wei G., Determinant of FDI in China, "Journal of Global Business and Technology", vol. 1, no. 2, Fall 2005, http://www.gbata.com/docs/jgbat/v1n2/v1n2p3.pdf.
 11. International Monetary Fund, http://www.imf.org.
 12. UNCTAD, FDIStat, http://stats.unctad.org.
 13. WTO, International Trade Statistics 2009, www.wto.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu