BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prudzienica Maja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie innowacjami jako instrument wspierający procesy zarządcze w małych przedsiębiorstwach
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 455-460
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie innowacyjne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Proces zarządzania, Kreatywność w zarządzaniu, Zarządzanie innowacjami
Small business, Enterprise management, Innovative management, Enterprise innovation, Management process, Creativity in management, Innovation management
Abstrakt
Celem artykułu jest próba ukazania roli zarządzania innowacyjnego jako instrumentu wspierającego procesy zarządcze w małych przedsiębiorstwach. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Por. www.budnet.pl.
 2. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005, PARP, Warszawa 2008.
 3. G. Aniszewska, Różnice w sposobie adaptacji do otoczenia dużych i małych firm, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 11, s. 40.
 4. Por. J. Penc, Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1999, s. 93.
 5. Por. A.H. Jasiński, Zarządzanie innowacjami - aspekty teoretyczne, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 11, s. 11-12.
 6. Nowy słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, red. Z. Dowgiałło, wyd. VIII rozszerzone, Wydawnictwo ZNICZ, Szczecin 2004, s. 145.
 7. Zarządzanie innowacjami rozumiane jest jako: "[...]oddziaływanie na przebieg (kierunek, skalę i natężenie) procesów innowacyjnych, czyli wywoływania postulatowych zmian". W. Janasz, Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999, s. 147.
 8. Por. F. Krawiec, Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2001, s. 28.
 9. Por. J. Baruk, Zarządzanie działalnością innowacyjną, w: M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001, s. 99-100.
 10. Por. www.twojafirma.pl.
 11. Por. E. Marfo-Yiadom, Zasady zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008, s. 16-17.
 12. Por. http://forumtfi.pl.
 13. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 150.
 14. Szerzej m.in. w: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem na progu XXI wieku, red. B. Olszewska, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 69-86; Menedżer - przywódca w organizacji gospodarczej, red. M. Jasiukiewicz, M. Oczachowski, J.M. Soroka, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 63-78; E. Marfo-Yiadom, Zasady zarządzania, s. 23-25.
 15. P. Doyle, S. Bridgewater, lnnovation In Marketing, Butterworth-Heinemann, Oxford 1998,
 16. J. Bogdanienko, M. Haffer, W. Popławski, Innowacyjność przedsiębiorstw, UMK, Toruń 2004, s. 62.
 17. K. Pavitt, Managing Innovation, Wiley, Chichester, 1998, s. 250.
 18. http://www.magisterxxl.republika.pl/index_pliki/Page745.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu