BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpowicz Ewa (Biuro Analiz Sejmowych; Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Pol Albert (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Parlament w opiniach Europejczyków
Europeans' Trust in National Parliament
Źródło
Analizy BAS, 2009, nr 1 (9), 9 s., tab., rys.
Słowa kluczowe
Parlament, Parlament narodowy, Zaufanie, Opinia publiczna
Parliament, National parliament, Trust, Public opinion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaufanie do instytucji władzy, w tym do parlamentu narodowego, stanowi przedmiot badań i sondaży w wielu krajach i regionach. Dane statystyczne OECD wskazują, że na początku XXI wieku zaufanie do parlamentu deklarowało przeciętnie 38% mieszkańców tych krajów. Sondaże prowadzone w państwach członkowskich Unii Europejskiej wskazują, że parlament narodowy cieszył się zaufaniem co trzeciego mieszkańca tych krajów (34%). Pierwsza część artykułu poświęcona jest kwestii czynników, które wpływają na formowanie opinii o parlamencie. W drugiej części przedstawiono poziom zaufania do parlamentów narodowych w różnych krajach od początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Kolejna część ukazuje zaufanie do parlamentu na tle zaufania do innych instytucji, w tym rządu krajowego i instytucji międzynarodowych. (abstrakt oryginalny)

Trust in institutions of authority, including national parliaments, has been the subject of surveys and public opinion polls in many countries and regions. As statistics show, at the beginning of the 21st century 38 percent, on average, of the population of OECD countries trust national parliaments. According to the results of the polls held in the EU member states, one of every three (34%) of Europeans declares confidence in national parliament. The first part of the article deals with the factors shaping public opinion on parliament. The second part provides data on the level of trust in national parliament in different countries since the 1980s. The next part of the article show confidence in national parliament in the context of trust in other institutions, including national government and international organizations (e.g. European Union). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Eurobarometer Nr 48, 51, 54.1, 57.1, 59,61, 63.
  2. Euroopinion Nr 9.
  3. European Social Surveys oraz Kuovo (2005).
  4. Kurczewski J., Posłowie a opinia publiczna: z badań nad przedstawicielstwem w Trzeciej Rzeczypospolitej, wyd. ISNS Uniwersytet Warszawski, 1999.
  5. Society at a Glance 2006 . OECD Social Indicators. C06. Trust in Political Institutions. http://titania.sourceoecd.org/vl=1587252/cl=12/nw=1/rpsv/society_glance/35.htm
  6. The individual Bases of Political Trust. Trends in New and Established Democracies. www.revistadesarrollohumano.org/Biblioteca/0131.pdf.
  7. Wasilewski J., Zbiorowi aktorzy polskiej polityki, wyd. ISP PAN, Warszawa 1997.
  8. Wesołowski W. (red.), Świat elity politycznej, wyd. IFiS PAN, Warszawa 1995.
  9. Wesołowski W., Post B. (red.), Polityka i sejm. Formowanie się elity politycznej. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu