BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziewulak Dobromir (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Precedencja stanowisk publicznych w Polsce
Polish Order of Precedence
Źródło
Analizy BAS, 2009, nr 2 (10), 6 s.
Słowa kluczowe
Urząd państwowy, Stanowisko pracy, Dyplomacja
Government offices, Work-stand, Diplomacy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę prezentacji aktualnego stanu precedencji stanowisk publicznych w Polsce. Omówiono historyczne znaczenie terminu precedencja oraz przedstawiono kształtowanie się porządku najwyższych godności w polskiej tradycji. Poddano analizie zasady współczesnej hierarchii najwyższych stanowisk państwowych w RP i na tym tle przedstawiono precedencję stanowisk administracji rządowej i samorządowej w województwie oraz stanowisk samorządowych w powiecie i gminie (mieście). Omówiono także precedencję w korpusie dyplomatycznym i Kościele katolickim. (abstrakt oryginalny)

In the article an attempt of presentation of the current state of the public posts' precedence in Poland. The historical meaning of a term "precedence" was discussed, and developing of the highest offices in Polish tradition was presented. The rules of the present hierarchy of the highest state posts in the Republic of Poland was analyses and on this background the precedence of posts of the government administration and of the local administration in the voivodeship was presented and in the county and in the district (town) as well. The precedence in the diplomatic corps and in the Catholic Church were also discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Historia dyplomacji polskiej X-XX w., Labuda.G. i Michowicz W. (red.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002.
  2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Precedencja
  3. http://www.emedyk.pl/artykul.php?idartykul_rodzaj=11&idartykul=79
  4. http://www.episkopat.pl/
  5. Orłowski T., Protokół dyplomatyczny, ceremoniał & etykieta, PISM, Warszawa 2006, wydanie drugie poprawione.
  6. Stasiewicz-Jasiukowa I., Encyklopedia Uniwersalna Księcia Biskupa Warmińskiego i jej rola w edukacji obywatelskiej czasów stanisławowskich, Retro-Art., Warszawa 1994
  7. www.sgipw.wlkp.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu