BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymoniuk Barbara (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Klastry jako stymulatory międzynarodowych przepływów gospodarczych
Clusters as Stimulants of International Economic Flows
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 676-683, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Klastry, Benchmarking, Międzynarodowe przepływy kapitałowe
Business cluster, Benchmarking, International capital flows
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie na przykładzie działalności konkretnych klastrów i inicjatyw klastrowych, jaka jest ich rola w realizacji i wspomaganiu międzynarodowych przepływów gospodarczych. Podstawą rozważań będzie analiza międzynarodowych przepływów gospodarczych w polskich klastrach, dokonana na bazie wyników badania benchmarkingowego przeprowadzonego w roku 2010 przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dopełnieniem tematu będzie przykład międzynarodowej aktywności megaklastra spożywczego państw nadbałtyckich, tworzonego w ramach unijnego projektu o nazwie "Baltfood". Przykład ten może stanowić inspirację do doskonalenia procesów internacjonalizacji klastrów polskich, a tym samym do stymulacji międzynarodowych przepływów gospodarczych w klastrach i ich otoczeniu rynkowym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to demonstrate the role of clusters in the realization and fostering of international economic flows, on the basis of the activities of particular clusters and cluster initiatives. The starting point for the study is the analysis of international economic flows in Polish clusters, which was performed on the basis of benchmarking completed in 2010 by the Polish Agency for Enterprise Development. The study is complemented with the example of the international activity of a food industry megacluster, functioning in the Baltic Rim countries and formed within the project named Baltfood. The example provided may inspire the improvement of the Polish clusters` process of internationalization, and, what follows, the stimulation of international economic flows within clusters and their surrounding market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania, Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting SA, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 2. Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4.
 3. Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 4. Nowakowski M.K. (red.), Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, Key Text, Warszawa 2000.
 5. Porter M.E., Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, "Economic Development Quarterly", listopad 2002, vol. 14.
 6. Szymoniuk B., Benefits from value adding in clusters, [w:] Clusters. Policy. Management. Good Clustering Practices in the World, red. E. Bojar, TNOiK, Toruń 2009.
 7. Szymoniuk B., Klastry gospodarcze: od regionalnej podaży do globalnego popytu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 150. Problemy regionalizmu, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 8. Szymoniuk B., Korzyści lokalizacji w budowaniu globalnej przewagi konkurencyjnej. Doświadczenia polskich klastrów gospodarczych, [w:] Regionalizacja globalizacji, red. J. Rymarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 9. Szymoniuk B., Partnerstwo klastrów gospodarczych: szansa dla europejskich regionów peryferyjnych. Przypadek Lubelszczyzny, "Studia Regionalne i Lokalne" 2008, nr 1.
 10. www.baltfood.de.
 11. http://clusterobservatory.eu.
 12. www.dolinaeko.pl.
 13. www.pi.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu