BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróblewski Marek (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Konkurencyjność eksportowa dolnośląskich przedsiębiorstw - wybrane aspekty
Export Competitiveness of Lower Silesian Companies - selected aspects
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 718-727, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Eksport, Region, Konkurencyjność, Przedsiębiorstwo
Export, Region, Competitiveness, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Konkurencyjność eksportowa przedsiębiorstw krajowych jest jednym z niezwykle istotnych parametrów ogólnej efektywności danego systemu gospodarczego. Waga tego czynnika wynika przede wszystkim z kluczowej roli samego eksportu w długookresowym rozwoju zarówno całego kraju, jak i jego poszczególnych regionów. Z tego względu zasadniczym celem prezentowanego opracowania jest próba oceny wybranych aspektów konkurencyjności eksportowej dolnośląskich przedsiębiorstw. Opracowanie zawiera też syntetyczną prezentację ogólnej sytuacji w handlu zagranicznym Dolnego Śląska oraz identyfikuje istotne determinanty pozycji konkurencyjnej podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w regionie, które prowadzą aktywną działalność na rynkach zagranicznych. (abstrakt oryginalny)

Export competitiveness of domestic companies is one of the most important parameters of the general efficiency of a given economic system. The role and importance of this factor is connected with a key role of export as such for long term development of particular countries and the initiation of different positive processes in a domestic economic system (export multiplier effects). Similar export role is obviously noticed on a regional level. For this reason the main aim of this paper is to briefly evaluate selected aspects of the competitiveness of export companies located in Lower Silesia. The article presents the general overview of Lower Silesia foreign trade as well as the export position of regional companies on the international markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. 100 największych eksporterów w 2009 r., Ranking "Polityki", http://www.lista500.polityka.pl/rankings/export.
  2. Bank Danych Lokalnych GUS, GUS, http://www.stat.gov.pl.
  3. Celowość, realna możliwość i kierunki specjalizacji eksportowej Polski, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
  4. Działalność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2008 roku, GUS, Warszawa 2010.
  5. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński P., Handel zagraniczny Małopolski, UMWM, Kraków 2009.
  6. The Global 2000, "Forbes", www.forbes.com, 22.10.2010.
  7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa 2010.
  8. World Investment Report 2010, UNCTAD, New York-Geneva 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu