BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żmuda Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Chin - najnowsze trendy
China's Outward Foreign Direct Investments - the Newest Trends
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 752-761, bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Przepływy kapitałowe
Direct investments, Foreign investment, Capital flows
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Chiny odniosły ogromny sukces w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), stając się jednym z największych odbiorców tej formy przepływu kapitałowego na świecie. Inwestycje dokonywane na terytorium Chin umożliwiły temu państwu osiągnięcie silnego i stabilnego wzrostu gospodarczego, będącego fenomenem na skalę światową. Szczególnie interesującą cechą dynamicznego rozwoju chińskiej gospodarki jest gwałtowny wzrost chińskich BIZ, jaki nastąpił w ciągu kilku ostatnich lat. W artykule przedstawiona została charakterystyka chińskich inwestycji zagranicznych. Dokonano analizy chińskich BIZ, uwagę skupiając na ich rozmiarach i dynamice wzrostu, strukturze geograficznej i branżowej, motywach dokonywania BIZ przez chińskie korporacje oraz najbardziej znaczących inwestorach. Pokrótce przedstawiono również perspektywy rozwoju tej formy międzynarodowego przepływu kapitału. (abstrakt oryginalny)

China has achieved a remarkable success in attracting foreign direct investment (FDI) since the early 90s. and therefore it has become one of the largest FDI recipients in the world. The amount of investments has enabled China to achieve a strong and steady economic growth, which is a phenomenon on the world scale. One especially interesting characteristics of China's development path is a recent surge in its outward FDI. The purpose of this article is to present the characteristics of China's outward foreign direct investments: its size and composition, target locations, motives of investments and important players. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 2009 Statistical Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investment, www.english.mofcom.
 2. Adamczyk M., Piasecka-Głuszak A., Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Azji Wschodniej, Południowej oraz Południowo-Wschodniej w latach 2000-2007, [w:] Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość?, red. B. Skulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 3. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2003.
 4. Davies K., Outward FDI from China and its policy context, Columbia FDI Profiles, October 18, 2010, www.vcc.columbia.edu.
 5. Drelich-Skulska B. (red.), Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 6. Fortune Global 500, www.money.cnn.com.
 7. Jankowiak A., Chińskie korporacje transnarodowe w globalnej gospodarce, [w:] Korporacje transnarodowe. Jeden temat, różne spojrzenia, red. J. Menkes, T. Gardocka, SWPS Academica, Warszawa 2010.
 8. Kaartemo V., Outward FDI from China and its challenges and opportunities for Europe, [w:] Towards a New Creative and Innovative Europe, eds. A. Kukliński, C. Lusiński, K. Pawłowski, WSB-NLU, Nowy Sącz 2007.
 9. Krugman P.R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Ministry of Commerce People's Republic of China, www.english.mofcom.gov.cn.
 11. Mińska-Struzik E., Nowara W., Truskolaski S., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Handel. Czynniki produkcji. Globalizacja, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 12. OECD Investment News, March 2008, issue 6, www.oecd.org.
 13. Oziewicz E. (red.), Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2006.
 14. Rymarczyk J. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 15. World Investment Report 1998. Trends and Determinants, UNCTAD, New York-Geneva 1998.
 16. World Investment Report 2006. FDI from Developing and Transition Economies: Implication for Deve¬lopment, UNCTAD, New York-Geneva 2006.
 17. Wroński G., Smok czy panda? Chiny w systemie gospodarki światowej, [w:] Chińska polityka zagraniczna i jej uwarunkowania, red. J. Marszałek-Kawa, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu