BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zygierewicz Anna (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce ze środków Unii Europejskiej
Supporting Polish Vocational Education with EU Funds
Źródło
Analizy BAS, 2009, nr 4 (12), 5 s.
Słowa kluczowe
Kształcenie zawodowe, Edukacja, Program Leonardo da Vinci, Regionalny Program Operacyjny, Rozwój szkolnictwa
Vocational training, Education, Leonardo da Vinci Programme, Regional Operational Programme (ROP), Development of education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój szkolnictwa zawodowego jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania rynku pracy w Polsce. Wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego możliwe jest zarówno ze środków krajowych, jak i ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Polskie podmioty od wielu lat korzystają ze wsparcia wspólnotowego i robią to z dużym powodzeniem. Wielkość środków oraz różnorodność oferowanego wsparcia daje polskim podmiotom możliwość wielokierunkowego rozwoju systemu kształcenia zawodowego, a osobom uczestniczącym w tym kształceniu pozwala zdobywać nową wiedzę i doświadczenie zawodowe zarówno w kraju, jak i za granicą. Celem niniejszej publikacji jest prezentacja dostępnych środków wspólnotowych na rozwój szkolnictwa zawodowego w Polsce w latach 2007-2013. (abstrakt oryginalny)

The development of vocational education is en essential element for proper functioning of the labour market in Poland. The support the development of vocational education is possible both by domestic resources and by the European Union's resources. For many years the Polish institutions benefit from the EU support and make it successfully. The amount of means and diversity of the offered support give the Polish institutions a possibility of the multidisciplinary development of the system of vocational education and let persons who participate in this education acquire a new knowledge and a professional experience in Poland and abroad. The publication is aimed at presenting the available EU resources on the development of vocational education in Poland in 2007-2013. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dane statystyczne dotyczące programu Leonardo da Vinci w latach 2000-2006, Reserch International Pentor, Warszawa, lipiec 2007, www.leonardo.org.pl [dostęp 15 stycznia 2009].
  2. http://expresskaszubski.pl/z-szuflady/2008/09/somonino-szkolne-plany-z-leonardo-da-vinci [dostęp 22 grudnia 2008].
  3. http://www.zs3ostrowiec.neostrada.pl/malaga2008.htm [dostęp 23 grudnia 2008].
  4. www.frse.org.pl [dostęp 15 stycznia 2008].
  5. www.leonardo.org.pl [dostęp 15 stycznia 2008]
  6. Znaczenie programu Socrates, Leonardo da Vinci i Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w systemie oświaty w Polsce http://waloryzacja.llp.org.pl [dostęp 20 lutego 2009].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu