BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chybalski Piotr (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Formuły wyborcze a wynik wyborów - analiza porównawcza
Election Results under Different Electoral Formulas - a Comparative Analysis
Źródło
Analizy BAS, 2009, nr 5 (13), 7 s., tab.
Słowa kluczowe
Decyzje wyborcze, Wybory parlamentarne, Teoria wyboru
Voting decisions, Parliamentary election, Choice theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tekst ma na celu ukazanie wpływu, jaki wybrane proporcjonalne formuły wyborcze wywierają na wynik wyborów. Aby osiągnąć ów cel, wyniki wyborów do Sejmu RP z 21 października 2007 r. - przeprowadzonych przy zastosowaniu formuły d'Hondta, zostały przeliczone z wykorzystaniem dwóch innych proporcjonalnych formuł wyborczych - zmodyfikowanej formuły St. Laguë oraz formuły Hare-Niemeyera. Porównanie wyników wskazuje, iż formuła d'Hondta "preferuje" silne partie polityczne (zwycięzców wyborów), formuła Hare-Niemeyera - słabsze partie, natomiast zmodyfikowana formuła St. Laguë (z pierwszym dzielnikiem 1,4) "znajduje się pośrodku". (abstrakt oryginalny)

The text aims at showing the influence of various proportional voting systems (in the Polish political science called "proportional electoral formulas") on the result of election. In order to achieve this goal, the results of elections to the Sejm of the Republic of Poland, held on 21st October 2007 with the use of the d'Hondt system, have been recalculated basing on two other proportional voting systems: the modified St. Laguë one and the Hare-Niemeyer one. The comparison of results shows that the d'Hondt system "prefers" stronger political parties (election winners), the Hare-Niemeyer one - smaller parties, while the modified St. Laguë one (with 1,4 as the first divisor) "stays in the middle". (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Antoszewski A., Herbut R., Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław 1997.
  2. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004.
  3. Żukowski A., Systemy wyborcze - wprowadzenie, Olsztyn 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu