BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamiec Jolanta (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Strategiczna odpowiedź OECD na globalny kryzys finansowy i gospodarczy
OECD Strategic Answer to the Global Financial and Economic Crisis
Źródło
Analizy BAS, 2009, nr 6 (14), 4 s.
Słowa kluczowe
Współpraca gospodarcza, Rozwój zrównoważony, Rozwój gospodarczy, Kryzys finansowy, Kryzys gospodarczy
Economic cooperation, Sustainable development, Economic development, Financial crisis, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstrakt
Skala i głębokość obecnego kryzysu światowego wymagają skoordynowanego działania wszystkich podmiotów, które mogą mieć wpływ na szeroko rozumiane światowe procesy ekonomiczne. Szczególną rolę odgrywają organizacje międzynarodowe związane z rozmaitymi aspektami współpracy gospodarczej, wśród nich OECD. Już w grudniu 2008 roku zaproponowała ona "Strategiczną odpowiedź na globalny kryzys finansowy i gospodarczy" jako formułę zintegrowanego i wielowymiarowego podejścia do walki z kryzysem w perspektywie zarówno bieżącej, jak i długofalowej. Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację najważniejszych tez strategii zaproponowanej przez OECD, jako punktu odniesienia dla działań wspierających gospodarkę narodową. (abstrakt oryginalny)

The scale and depth of the present world crisis require a coordinated action of all institutions which can have an influence on the wide meaning of the world economic processes. The special role is played by international organisations which are connected with various aspects of economic cooperation, among others OECD. It was already in the December 2008, OECD proposed "The strategic answer to the global financial and economic crisis" as a formula of a consolidated and multidimensional approach to the battle against crisis in the present and long-term perspective. The article is aimed at presenting the most important thesis of the strategy proposed by OECD as a point of reference for the action supporting a national economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. OECD Strategic Response to the Financial and Economic Crisis: Contributions to the Global Effort, C(2008)191/Final.
  2. Code of Liberalisation of Capital Movements, Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, www.oecd.org [dostęp 4 lutego 2009].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu