BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mróz Marcin (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Posiadanie broni strzeleckiej przez osoby fizyczne : prawo, polityka, praktyka
Individual Right to Keep Firearms in Poland : Law, Politics and Practice
Źródło
Analizy BAS, 2009, nr 7 (15), 9 s., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Rynek broni, Regulacje prawne, Przestępczość, Posiadanie broni
Firearms market, Legal regulations, Crime, Gun rights
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Po przełomie demokratycznym długo obowiązywała ustawa o broni i amunicji z 1961 r., nowa ustawa z 1999 r. weszła w życie w 2000 r. Obie ustawy pozwalały indywidualnym osobom na posiadanie broni, jeśli uzasadniały to "okoliczności". Istnienie takich okoliczności stwierdzał i stwierdza uznaniowo odpowiedni organ policji (milicji). Tradycyjnie wydawane są bez problemów pozwolenia na broń do celów łowieckich, lecz nie na broń do celów ochrony osobistej, sportowych lub kolekcjonerskich, z tym że każda komenda wojewódzka prowadzi własną politykę w tym zakresie. Restrykcyjna polityka wydawania pozwoleń wyróżnia Polskę spośród sąsiadujących krajów UE. Uzasadnia się ją domniemaniem istnienia prostej zależności między ilością legalnie posiadanej przez obywateli broni a liczbą przestępstw. Faktycznie, wynika ona z głębszych uwarunkowań kulturowych i instytucjonalnych. (abstrakt oryginalny)

The Firearms and Ammunition Act 1961 remained in force till the end of the decade following the democratic change of 1989. A new act was adopted in 1999 and entered into force in 2000. Both acts allowed individuals to possess firearms if it was justified by the "circumstances". Formerly it was the appropriate militia authority to decide discretionally whether justifying circumstances existed. Now the same task is fulfilled by the police. It is quite easy to get a firearm permit for hunting, but it is rather difficult to get one for other purposes, such as self-defence, sport or weapon collecting. Moreover, every regional police authority follows its own policy in this respect. In general, the firearms licensing policy in Poland is much more tougher than in neighbouring EU countries. This policy is justified by the assumption that the number of legally possessed arms is directly related to the number of crimes. In fact, it has deeper cultural and institutional roots. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. http://www.policja.pl/portal/pol/4/Wybrane_statystyki.html [dostęp: grudzień 2008].
 2. Jarosław Lewandowski, Siła statystyki. Porównanie liczby sztuk broni i liczby przestępstw w największych miastach, "Strzał", nr 3(59), marzec 2008.
 3. Kto dał broń gangsterowi?, "Gazeta Wyborcza", 4 sierpnia 2006 r.
 4. Naga broń, "Gazeta Wyborcza", nr 81, wydanie waw z dnia 07 kwietnia 1997, s. 4. [w:] Archiwum Gazety Wyborczej, www.gazeta.pl [dostęp: grudzień 2008].
 5. Poczucie bezpieczeństwa obywateli i opinie o dostępie do broni palnej, CBOS, Warszawa 2001.
 6. Posiadanie broni strzeleckiej przez osoby fizyczne, "Infos", nr 3(50), 12 lutego 2009, Biuro Analiz Sejmowych, zob. www.bas.sejm.gov.pl/infos.php.
 7. Przemysław Palka, Reglamentacja dostępu do broni palnej. Głos w dyskusji, "Przegląd Policyjny", nr 2(62), 2001, s. 94
 8. Rozmowa z inspektorem mgr Adamem Mularzem, Komendantem Stołecznym Policji, "Strzał", nr 12 (68), 2008.
 9. Small Arms Survey 2003: Develompment denied, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, p. 68, www.hei.unigue.ch [dostęp: grudzień 2008].
 10. "Strzał", 4(60), kwiecień 2008.
 11. Zakopana w lesie broń z policyjnego magazynu, KGP, www.policja.pl [dostęp: grudzień 2008].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu