BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobolewski Mirosław (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Międzynarodowe negocjacje w sprawie klimatu : co wynika z konferencji COP14 w Poznaniu?
International Climate Negotiations : What Is the Outcome of COP14 in Poznań?
Źródło
Analizy BAS, 2009, nr 8 (16), 7 s., tab.
Słowa kluczowe
Klimat, Zmiany klimatyczne, Emisja gazów, Konferencje
Climate, Climate change, Gas emissions, Conferences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nauka dostarcza coraz liczniejszych dowodów potwierdzających wpływ człowieka na światowy system klimatyczny. Mimo to polityka międzynarodowa wciąż nie znalazła odpowiedzi na to zagrożenie. W ciągu ostatnich 20 lat antropogeniczna emisja CO2 wzrosła o ponad 30%. Protokół z Kioto - niedoskonały i jak na razie jedyny instrument w dziedzinie ograniczania emisji gazów cieplarnianych wygaśnie w 2012 r. Od ponad roku trwają prace nad nową umową, która stworzyłaby bardziej skuteczny system ochrony klimatu. Elementem negocjacji klimatycznych była konferencja COP14 w Poznaniu. Nowa umowa powinna zostać zawarta w grudniu 2009 r., ale dotychczasowy postęp prac wskazuje, że może to być zbyt optymistyczne założenie. Niniejsze opracowanie przedstawia tło i kontekst światowych negocjacji klimatycznych, poddaje analizie dorobek COP14 oraz zwraca uwagę na dodatkowe problemy, z którymi zmierzyć się trzeba w ramach negocjacji nad protokołem post-2012. (abstrakt oryginalny)

The science provides an increasing number of evidence confirming a human influence on the world climatic system. Nonetheless, the international policy still has not found the response to this threat. During the last twenty years the anthropogenic emission of CO2 increased by more than 30%. The Kyoto Protocol is an imperfect and at the moment the only instrument in the field of mitigation of CO2 emission; its first phase will expire in 2012. The negotiations on the new agreement which would create a more effective system of climate protection have started in 2007 with the adoption of the Bali Road Map. The COP14 in Poznań was an element of this process. A new agreement should be concluded in December 2009, but a current progress in work shows that these expectations might be too optimistic. The study presents a background and context of the world climate negotiations, it analyses the achievements of the COP14 and focuses attention on some problems which have to be confronted during the negotiations on the post-2012 protocol. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2008, http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/table12.pdf, [dostęp 16.03.2009]
  2. Helm D., Climate-change policy: why has so little been achieved? Oxford Review of Economic Policy, Vol. 24, Nr 2, 2008.
  3. IPCC, Climate Change 2007: Synthesis report (AR4); 2007 www.ipcc.ch
  4. Santarius T., et al., Pit Stop Poznań. An Analysis of Negotiations on the Bali Action Plan at the Stopover to Copenhagen; http://www.wupperinst.org/en/projects/topics_online/international_climate_policy [dostęp 10.03.2009]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu