BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziewulak Dobromir (Biuro Analiz Sejmowych), Pol Albert (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Centralny Rejestr Wyborców : przegląd rozwiązań międzynarodowych : wnioski dla Polski
Central Voter Registers : an International Overview and Considerations for Poland
Źródło
Analizy BAS, 2009, nr 9 (17), 8 s.
Słowa kluczowe
Teoria wyboru, Decyzje wyborcze, Prawo wyborcze
Choice theory, Voting decisions, Election law
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Austria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Finlandia, Francja, Grecja, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Serbia, Słowenia, Wielka Brytania
Austria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Finland, France, Greece, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Germany, Norway, Portugal, Serbia, Slovenia, United Kingdom
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę wyjaśnienia powszechności funkcjonowania centralnych rejestrów wyborców w innych krajach poddając analizie porównawczej zasady funkcjonowania rejestrów, podstawy prawne oraz przykłady systemowych rozwiązań. Na tym tle dokonano przeglądu ogólnych zasad funkcjonowania rejestrów wyborców na świecie. Bardziej szczegółowo przedstawiono funkcjonowanie rejestrów wyborców w 15 wybranych krajach Europy oraz podjęto próbę wyjaśnienia czy są to rejestry centralne. Na tle rozwiązań w innych krajach omówiono także założenia koncepcji wprowadzenia centralnego rejestru wyborców w Polsce oraz przedstawiono szacunkowe koszty jego wdrożenia. (abstrakt oryginalny)

This article makes an attempt to examine the extent of existence of central registers of voters abroad by means of a comparative analysis of legal grounds and principles of operation of the registers as well as the examples of their application in practice. This analysis provides the basis for a survey of principles of functioning of such registers throughout the world. In relation to 15 selected European countries a more detailed examination is provided including, inter alia, an answer to the question whether the registers used by them are central registers. In the context of foreign solutions, the basic provisions of the concept of introducing central register of voters in Poland and the estimate costs of its implementation are also discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. http://aceproject.org/, Comparative Data
  2. http://www.aboutmyvote.co.uk/faq/registering_to_vote/can_i_search_online.aspx
  3. http://www.bundestag.de/parlament/funktion/gesetze/bwahlo_1pdf.pdf
  4. http://www.dgai.mai.gov.pt/cms/files/conteudos/legis13_99REanot2008(2).pdf
  5. http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1998/en19980714.pdf
  6. http://www.legifrance.gouv.fr/
  7. http://www.rik.parlament.sr.gov.yu/cirilica/propisi_frames.htm
  8. http://www.sigi.lu/
  9. Pisemna odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na zapytanie poselskie - 23 października 2008 r. http://www.publications.parliament. uk/pa/cm200708/cmhansrd/cm081023/text/81023w0020.htm#08102344000285
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu