BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korolewska Monika (Biuro Analiz Sejmowych), Smołkowska Urszula (Biuro Analiz Sejmowych), Strzelecka Joanna (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Status i kompetencje służb celnych w 27 krajach Unii Europejskiej
Status and Competences of the Customs Services in 27 Countries of the European Union
Źródło
Analizy BAS, 2009, nr 12 (20), 13 s., tab.
Słowa kluczowe
Administracja celna, Służba Celna, Kompetencje
Customs administration, Customs Service, Competences
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Obowiązujące procedury celne oparte są głównie na unijnych regulacjach legislacyjnych, ale szereg zagadnień, w szczególności te dotyczące funkcjonowania narodowych administracji celnych państw członkowskich, regulowanych jest przepisami krajowymi. Regulacje narodowe nie tylko zapewniają spójność rozwiązań unijnych z prawem krajowym ale także uwzględniają specyfikę krajowych administracji celnych, ich organizację i strukturę, a także zakres kompetencji i możliwości realizacji zadań poza systemem dozoru celnego. Prezentowana analiza porównawcza statusu i kompetencji służb celnych w krajach Unii Europejskiej wskazuje, iż narodowe administracje celne państw członkowskich wprawdzie różnią się między sobą w zakresie struktury i organizacji, a także kompetencji i wykonywanych zadań, to różnice te jednak nie są znaczące. (abstrakt oryginalny)

The binding customs procedure are based mainly on the EU's regulations but many issues in particular those which concern the functioning of the national customs administrations of the member states are regulated by the national law. The national regulations not only assures of coherence of the EU's solutions with the national law but also considering the specificity of the national customs administrations, their organisation and structure, a range of competences and the possibility of realisation of tasks outside the customs supervision system as well. The presented comparative analysis of the status and competences of the customs services in the European Unions' states shows that the national customs administrations indeed, differ among them in the structure and organisation as well as competences and performed tasks, but these difference are not substantial. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czeska Administracja Celna, www.cs.mfcr.cz [dostęp 3 lutego 2009 r.]
 2. Departament Cła i Akcyzy Ministerstwa Finansów Republiki Cypru, www.mof.gov.cy [dostęp 4 lutego 2009 r.]
 3. Duńskie Ministerstwo Podatków, www.skm.dk [dostęp 3 lutego 2009 r.]
 4. Estoński Zarząd Podatków i Ceł, www.emta.ee (Statutes of the Tax and Customs Board) [dostęp 9 lutego 2009]
 5. Fińska Służba Celna, www.tulli.fi
 6. Francuska Dyrekcja Generalna Ceł i Podatków Pośrednich, www.douane.gouv.fr [dostęp 2 lutego 2009]
 7. Krajowa Agencja Cła Bułgarii, www.customs.bg [dostęp 3 lutego 2009 r.],
 8. Łotewska Państwowa Służba Dochodów, www.vid.gov.lv [dostęp 9 lutego 2009]
 9. Portugalska Dyrekcja Generalna Cła i Akcyzy, www.dgaiec.min-financas.pt (Decreto-Lei n.º 82/2007 de 29 de Marco, Portaria n.º 349/2007 de 30 de Marco) [dostęp 4 lutego 2009 r.]
 10. The Austrian Finance Administration. Structure and tax system (A brief overview), www.bmf.gv.at [dostęp 6 lutego 2009 r.]
 11. Węgierska Straż Ceł i Finansów, www.vam.hu [dostęp 4 lutego 2009 r.]
 12. "Wiadomościach celnych", Nr 7-8 z 2008 r.
 13. Włoska Agencja ds. Ceł, www.agenziadogane.it (Regolamento di amministrazione, Statuto) [dostęp 4 lutego 2009 r.]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu