BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ruman Szymon (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Doświadczenia wybranych państw w zakresie przygotowań do prezydencji w Radzie UE
Preparing for the Presidency : an Overview of Some EU Countries' Experience
Źródło
Analizy BAS, 2009, nr 15 (23), 7 s.
Słowa kluczowe
Prezydencja w Unii Europejskiej, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Presidency of the European Union, Economic and political integration of Europe
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Rada Unii Europejskiej
European Union (EU), Council of the European Union
Abstrakt
Artykuł zawiera porównanie przygotowań do objęcia prezydencji w Radzie Unii Europejskie w wybranych państwach członkowskich, przede wszystkim we Francji, Czechach i Szwecji. Analiza przygotowań do prezydencji w Radzie UE została podzielona na kilka obszarów: przygotowania instytucjonalne, przygotowania programowe i wybór priorytetów prezydencji oraz przygotowania w obszarach budżetu, logistyki, szkoleń pracowników, informacji i promocji. Oddzielnie zostały omówione parlamentarne przygotowania do prezydencji. (abstrakt oryginalny)

Article reviews the Presidency of the Council of the European Union preparations in chosen EU member states, specifically in France, the Czech Republic and Sweden. The analysis has been broken down into the following sections: institutional measures, choosing priorities and programme formation; budgetary, logistics, employee training, information policy and promotion preparations. Parliamentary arrangements for the EU presidency have been discussed independently. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Achievements of the Czech Presidency of the Council of the EU, Praga, 29 czerwca 2009 r., s. 8, www.eu2009.cz [dostęp: 11 września 2009 r.].
  2. Czech Presidency in numbers. Komunika prasowy Prezydencji Czeskiej, Praga, 29 czerwca 2009 r., www.eu2009.cz [dostęp: 12 września 2009 r.].
  3. Francuska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, program pracy 1 lipca-31 grudnia 2008 r. Europa, która działa by odpowiedzieć na dzisiejsze wyzwania, s. 4, www.eu2008.fr [dostęp 11 września 2009 r.].
  4. Program prac prezydencji szwedzkiej w UE 1 lipca - 31 grudnia 2009 r., s. 4-6 i 20, www.se2009.eu [dostęp: 14 września 2009 r.].
  5. Program prezydencji czeskiej, Europa bez barier, 1 stycznia-30 czerwca 2009, s. 5, www.cz2009.eu [dostęp: 11 września 2009 r.].
  6. Programy kulturalne poprzednich prezydencji. Wnioski dla Polski. UKIE 2009 r.
  7. Szili K., Report on the practices of parliaments concerning EU presidencies, Węgierskie Zgromadzenie Narodowe, Budapeszt, 2009 r., s. 5-7.
  8. www.prezydencjue.gov.pl [dostęp: 11 września 2009 r.].
  9. www.se2009.eu [dostęp: 14 września 2009 r.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu