BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rasz Hanna (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Rynek mleka w latach 2004-2009
Dairy Market in 2004-2009
Źródło
Analizy BAS, 2009, nr 16 (24), 14 s., tab., rys.
Słowa kluczowe
Mleko, Produkcja mleka, Przetwórstwo mleka
Milk, Milk production, Milk processing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wprowadzenie polskiego mleczarstwa do jednolitego rynku europejskiego spowodowało szereg istotnych zmian w funkcjonowaniu rynku mleka. Do nich należało wprowadzenie limitowania produkcji mleka i wspólnotowych mechanizmów regulacji rynku mleka. Duże znaczenie dla poprawy dochodowości producentów i przetwórców mleka miały wprowadzone płatności bezpośrednie i subwencje eksportowe. Polskie mleczarstwo korzystało z rozszerzonego dostępu do jednolitego rynku europejskiego i rozwijało eksport. Dokonano istotnych zmian w sferze produkcji mleka, przetwórstwa i handlu produktami mlecznymi. Poprawiono jakość produktów, zwiększono koncentrację produkcji i przetwórstwa mleka, poprawiono wydajność mleczną krów, wprowadzono nowoczesne techniki zbioru i wytwarzania pasz oraz przechowywania i dostarczania mleka do mleczarni. Dokonana modernizacja sektora umożliwiła polskim producentom konkurowanie na unijnym rynku mleczarskim. Zmiany zachodzące na rynku mleka w latach 2004-2009 oraz znaczenie stosowanych mechanizmów interwencji rynkowej i limitowania produkcji mleka dla sektora mleczarskiego są przedmiotem tej analizy. (abstrakt oryginalny)

Integration of Polish dairy sector into the common EU market resulted in a number of vital changes in functioning of the market like implementation of the milk quotas and EU milk market regulations. Highly important for the improvement of milk producers and processors' profitability were the milk direct payments and export subsidies. Polish dairy sector benefited from the broader access to the common market and expanded exports. Many important changes in milk production, manufacture and sales of dairy products were implemented. Quality was improved and greater consolidation in milk production and dairy processing as well as significant gains in milk efficiency were achieved. Polish famers introduced up-to-date forage harvesting and processing techniques; milk storage conditions and its deliveries to dairies were also improved. All these modernization efforts allowed Polish producers to compete successfully in the common EU dairy market. This article reviews the 2004-2009 changes which occurred in the milk market with special reference to EU market regulation and the milk quota system. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babuchowski A., Stan aktualny oraz perspektywy kwotowania mleka w świetle legislacji i polityki UE, "VI Forum Polska spółdzielczość mleczarska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia", 25-27 września 2008.
 2. Biuletyn Informacyjny ARR nr 3, 2008 r.
 3. Biuletyn informacyjny ARR nr 4, 2009 r.
 4. Dyngus M., ARR - finansowanie mechanizmów na rynku mleka (1 maja 2004-31 grudnia 2007). "Biuletyn Informacyjny ARR" 2008, nr 3.
 5. IERiGŻ-PIB, seria "Program Wieloletni 2005-2009", nr 90, 2008 r.
 6. Nitecka E., Polskie mleczarstwo na progu 2009 r. - przewidywane zmiany uwarunkowań, "Przegląd mleczarski" 2009, nr 3.
 7. Pawłowska M., Administrowanie projektem szklanka mleka - stan na wrzesień 2008, "VI Forum Polska spółdzielczość mleczarska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia", Augustów, 25-27 września 2008 r.
 8. Pietrzak M., Baran J., Chojnowska M., Fuzje i przejęcia jako alternatywa wzrostu organicznego zagadnienia teoretyczne i wyniki badań empirycznych w sektorze mleczarskim, "VI Forum Polska spółdzielczość mleczarska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia", Augustów, 25-27 września 2008 r.
 9. Ploplis-Olczak E., Wspólnotowa mleczna droga, czyli jak UE wspiera sektor mleczarski, "Agro Trendy" 2009, nr 22.
 10. Przegląd Hodowlany nr 8/2008
 11. Przegląd Mleczarski nr 5, 2009
 12. Rynek Mleka nr 35, 2008
 13. Rynek Mleka nr 37/2009
 14. Rynek mleka, "Agro Trendy" 2008, nr 22.
 15. Sałecki K., Procesy konsolidacyjne w polskim sektorze mleczarskim i ich wpływ na rozwój innowacyjności firm, "VI Forum Polska spółdzielczość mleczarska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia", Augustów, 25-27 września 2008 r.
 16. Sawicki M., Perspektywy polskiego mleczarstwa w kontekście zmian Wspólnej Polityki Rolnej. Materiały konferencyjne, Warszawa dnia 10 lutego 2009 r., Kancelaria Senatu 2009.
 17. Seremak-Bulge J., Kryzys gospodarczy, a perspektywy polskiego mleczarstwa, "VII Forum Polska spółdzielczość mleczarska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia", Augustów, 24-26 września 2009 r.
 18. Seremak-Bulge J., Liberalizacja WPR oraz likwidacja kwot mlecznych po 2014 r. to szansa dla polskiego mleczarstwa czy zagrożenie?, "VI Forum Polska spółdzielczość mleczarska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia", Augustów, 25-27 września 2008
 19. Seremak-Bulge J., Produkcja mleka. Rynek Mleka - stan i perspektywy, Analizy Rynkowe. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW kwiecień 2009
 20. Seremak-Bulge J., Wpływ kwotowania na funkcjonowanie rynku mleka. Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych, IERiGŻ-PIB, Program Wieloletni 2005-2009 nr 101/2008
 21. Szajner P., Perspektywy eksportu polskich produktów mleczarskich w zmieniających się uwarunkowaniach, IERiGZ-PIB, "Studia i Monografie" 2009, nr 146.
 22. Szajner P., Smoleński Z., Handel zagraniczny mlekiem i jego przetworami. Rynek Mleka - stan i perspektywy, "Analizy Rynkowe. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW" 2009, nr 37.
 23. Trajer M. i in., Agencja Rynku Rolnego 2004-2009 - pięć lat w Unii Europejskiej, "Biuletyn Informacyjny ARR" 2009, nr 8.
 24. Zalewski A., Gospodarka mleczarska a rynek IERiGŻ, seria "Studia i Monografie", nr 98, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu