BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prymon-Ryś Ewa (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Zastosowanie metody scenariuszowej w procesie projektowania strategii dystrybucji
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 461-467, rys., tab.,
Słowa kluczowe
Strategie dystrybucji, Proces projektowania, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Distribution strategies, Design process, Strategic management, Enterprise management
Abstrakt
Każde przedsiębiorstwo, aby przetrwać i rozwijać się w burzliwym otoczeniu, musi stworzyć długofalową koncepcję sprawnego działania na rynku. Zmiany w otoczeniu - rosnące wymagania rynku, zwiększające się ryzyko - zmuszają menedżerów do stosowania podejścia strategicznego w procesie projektowania kanałów dystrybucji. Warto tu zaznaczyć, że przy formułowaniu strategii dystrybucji z powodzeniem można wykorzystać wyniki analizy strategicznej (przynajmniej ich część), przeprowadzonej dla potrzeb procesu strategicznego planowania marketingowego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Gaski, The Impact of Environmental/Situational Forces on Industrial Channel Management, "European Journal of Marketing" 1989, Vol. 23, No. 2, s. 15-30.
  2. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, wyd. 3, PWE, Warszawa 2002, s. 76-82; patrz też: H. Kreikebaum, Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 112.
  3. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna, s. 80; patrz też: H. Kreikebaum, Strategiczne planowanie, s. 112-113.
  4. E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 252; T. Gale, Integrated supply & alliances: Where is it taking industrial distribution? "Modern Distribution Management", Nov. 1994, [dostępne na:] www.mdm.com/mdm/topics/supply_chain/; Mueller H., The steel industry in the new millennium: innovation, strategy, and markets, "Steel Times", Sept. 1996, s. 318-319.
  5. R. Heiens, M. Kroll, P. Wright, Macro-Economic Risk Factors in Industrial Markets: Are Elite Firms Less Susceptible?, "Journal of Business & Industrial Marketing" 2001, Vol. 16, No. 4, s. 246-257.
  6. Tamże, s. 253.
  7. Badania przeprowadzono w 2008 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzania, w ramach zajęć z przedmiotu "Strategiczne planowanie dystrybucji".
  8. K. Heijden van der, Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Ekonomiczna. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 193-233.
  9. P. Herbig, J. Milewicz, J. Golden, Differences in Forecasting Behavior Between Industrial Product Firms and Consumer Product Firms, "Journal of Business & Industrial Marketing" 1994, Vol. 9, No. l, s. 60-69.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu