BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zygierewicz Anna (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Integracja językowa obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej
Linguistic Integration of Third Country Nationals in the European Union
Źródło
Analizy BAS, 2011, nr 18 (62), 8 s., załączniki
Słowa kluczowe
Integracja społeczna, Językoznawstwo, Kursy językowe, Nauczanie języków obcych, Państwa członkowskie
Social integration, Linguistics, Language courses, Foreign language teaching, Member states
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Z tej okazji warto przyjrzeć się kwestii integracji językowej imigrantów spoza Unii Europejskiej mieszkających na jej terytorium. Integracja imigrantów (tzw. obywateli państw trzecich) mieszkających w Unii Europejskiej jest przedmiotem ożywionej debaty, która toczy się zarówno na poziomie unijnym, jak i na poziomie państw członkowskich. Dowodem tej debaty jest m.in. opublikowany w lipcu 2011 r. komunikat Komisji Europejskiej na temat europejskiego planu działań na rzecz integracji obywateli państw trzecich. Celem niniejszej publikacji jest ogólna prezentacja kierunków działań w zakresie integracji językowej imigrantów, kierunków wyznaczanych w dokumentach organizacji międzynarodowych, np. Unii Europejskiej czy Rady Europy, oraz przedstawienie działań podejmowanych w tym zakresie przez wybrane państwa członkowskie. (abstrakt oryginalny)

This article reports on the methods and solutions applied in several EU member states in relation to the linguistic integration of third country nationals. The first section evaluates the advantages of the linguistic integration for local communities and the immigrants themselves. In the next section the author reviews various policies towards immigrant adults and pupils adopted in selected EU countries. The article concludes with the research carried out on the linguistic integration of two groups of third country nationals in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Education: Tailor-made or one-size-fits-all? Elwine Halewijn, Annelies Houben, Heidi De Niel, www.coe.int/lang.
 2. Foreigners living in the EU are diverse and largely younger than the nationals of the EU Member States, Statistics in focus, nr 45/2010, http://ec.europa.eu/eurostat.
 3. Immigration to EU Member States down by 6% and emigration up by 13% in 2008, Statistics in focus, nr 1/2011, http://ec.europa.eu/eurostat.
 4. Integracja dzieci-imigrantów w szkołach w Europie, http://eurydice.org.pl.
 5. Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE, Valentina Todorovska-Sokolovska, www.isp.org.
 6. Integracja społeczna i gospodarcza imigrantów wyznania muzułmańskiego w Polsce, www.ocalenie.org.pl.
 7. Integration of migrants: Contribution of local and regional authorities, www.eurofound.eu.int.
 8. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: European Agenda for the integration of Third-Coutry Nationals (KOM(2011) 455)
 9. Language Learning by Adult Migrants: Policy Challenges and ICT Responses. Policy report, Stefano Kluzer, Anusca Ferrari, Clara Centeno, http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC63889_TN.pdf.
 10. Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce, www.migracje.uw.edu.pl.
 11. Migrant Integration. Aggregate Report. May 2011, www.europa.eu.
 12. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie integracji imigrantów w Europie za pośrednictwem systemu oświaty i nauczania wielojęzycznego (2004/2267(INI)).
 13. Stefańska R.: Między multikulturalizmem a asymilacją? Polityki integracyjne w Europie [w:] Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityk, www.migracje.uw.edu.pl.
 14. Where immigrant students succeed - A comparative review of performance and engagement in PISA 2003, www.oecd.org
 15. www.alte.org [dostęp: 12 września 2011 r.].
 16. www.coe.int [dostęp: 12 września 2011 r.].
 17. www.goethe.de
 18. www.integration-in-deutschland.de.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu