BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulicki Jacek (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Pracownicy administracji danin publicznych : (opis i analiza obowiązujących unormowań prawnych)
Tax Workers in Poland : Employment and Legal Issues
Źródło
Analizy BAS, 2011, nr 22 (66), 28 s.
Słowa kluczowe
Pracownicy biurowi, Administracja publiczna, Zatrudnienie, Kwalifikacje zawodowe, Stanowisko pracy, Awans pracowniczy, Regulacje prawne, Zarządzanie podatkami
Office worker, Public administration, Employment, Professional skills, Work-stand, Workers promotion, Legal regulations, Tax administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nieodłącznym elementem każdej organizacji są pracownicy. Szczególną rolę odgrywają oni w administracji publicznej, decydując o jakości realizowanych przez nią zadań. Stąd tak bardzo istotny jest właściwy dobór zarówno kadry urzędniczej, która bierze udział w procesie decyzyjnym, jak i pracowników obsługi wewnętrznej urzędu, realizujących funkcje pomocnicze. Wymaga on sprecyzowania warunków rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, na które w pierwszym rzędzie składają się określenie charakteru stosunku prawnego łączącego pracownika z pracodawcą i związane z tym: system stanowisk w administracji, zasady zaszeregowania, obowiązki i uprawnienia związane z pełnieniem określonego stanowiska, odpowiedzialność pracowników, system ich wynagradzania i motywowania oraz szereg innych wymogów, ujętych w ramy prawne. Ich opis i analiza w odniesieniu do administracji skarbowej jest przedmiotem prezentowanego opracowania. Nie zawiera ono natomiast oceny obowiązujących rozwiązań, pozostawiając formułowanie wniosków Czytelnikowi. (abstrakt oryginalny)

This article looks at the issues related to the selection, hiring and employment policies in the Polish tax administration. It first discusses the relevant legal requirements and formal qualifications for applicants. Next, the author reviews the grading systems, employees' duties and responsibilities, assessment of their performance, motivation systems, training and skills development opportunities, remuneration and benefits, as well as termination of employment regulations. The article concludes with a brief summary. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kulicki J., Prawne podstawy budowy modelu administracji danin publicznych, Analizy BAS nr 5(30), s. 2-5, www.bas.sejm.gov.pl/analizy.php.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu