BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańczak Jolanta (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Społeczność Romów w Polsce
Roma Community in Poland
Źródło
Analizy BAS, 2011, nr 1 (45), 8 s., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Romowie, Mniejszości narodowe, Zwalczanie dyskryminacji, Grupy etniczne, Polityka społeczna państwa
Romany, Ethnic minority, Discrimination prohibition, Ethnics group, Social policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Romowie w Polsce, to grupa społeczna, która pomimo posiadania pełni praw obywatelskich oraz szczególnych uprawnień należnych mniejszości etnicznej, znajduje się w znacznie gorszej sytuacji społeczno-bytowej niż ogół społeczeństwa. Ubóstwo, bezrobocie, zagrożenie wykluczeniem społecznym powiązane z niskim poziomem wykształcenia to najważniejsze problemy dotyczące tej grupy. W opracowaniu przedstawiono istotne informacje dotyczące: statusu prawnego, charakterystyki kulturowej i sytuacji bytowej tej społeczności oraz działań instytucji publicznych zmierzających do poprawy warunków jej egzystencji. (abstrakt oryginalny)

The article reviews the situation of Roma minority who, while having full civil and ethnic minority rights, are disadvantaged compared to the rest of Polish society. Poverty, unemployment and social exclusion combined with the low education levels are considered to be major problems for the Romani people in Poland. The author discusses their legal position, distinctive culture, social and living conditions and efforts of Polish public institutions to improve the situation of the Roma minority. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. 01-MIPIS Badanie Unii Europejskiej na temat mniejszości i dyskryminacji FRA. 2009. Sprawozdanie "Kluczowe dane", cz. 1. Romowie, www.fra.europa.eu.
  2. Bartosz A., Poznajemy historie Romów, Związek Romow Polskich, www.romowie.com.
  3. Kowarska A.J., Stereotyp czy tradycja. O etosie wędrowcy i wartościowaniu przestrzeni u polskich Romów, Związek Romów Polskich, www.romowie.com.
  4. Kwiatkowski R., L.A. Gruszczyński, H.J. Pawela, J. Pasternak, Opis Położenia Społecznego Romów w Polsce, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim-Katowice 1999.
  5. Mikulska A., Ksenofobia i dyskryminacja na tle etnicznym w Polsce - zarys sytuacji, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2008.
  6. Mróz L. (red), Raport końcowy z badań realizowanych w ramach projektu EQUAL - partnerstwo na rzecz rozwoju Romowie na rynku pracy, na zlecenie Stowarzyszenia Romów w Polsce, Oświęcim 2006.
  7. Paszko A., R. Sułkowski, M. Zawicki (red.), Romowie na rynku pracy, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakow 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu