BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulicki Jacek (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Rozwój podatku dochodowego w Polsce
Evolution of Income Tax in Poland
Źródło
Analizy BAS, 2011, nr 6 (50), 20 s.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, Opodatkowanie dochodów rodziny, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Regulacje prawne
Income tax, Taxation of family income, Individual income tax, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych należy do najistotniejszych zagadnień skarbowych poruszanych w teorii i praktyce. Szczególnego znaczenia problematyka ta nabrała od wprowadzenia podatku dochodowego, co miało miejsce już ponad 200 lat temu. Obecnie podatek dochodowy stanowi w państwach demokratycznych podstawową formę opodatkowania dochodów ludności. Celem prezentowanego opracowania jest naszkicowanie historii podatku dochodowego w Polsce oraz jego krótka charakterystyka, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań w zakresie traktowania dochodów rodzin. (abstrakt oryginalny)

Taxation of personal income is one of the most important issues in the theory and practice of fiscal policy. This report briefly describes the concept and then chronologically reviews the development of income tax in Poland, with a focus on taxation of family income. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blundel R., Podaż pracy a opodatkowanie [w:] Efektywność polityki podatkowej, M.P. Devereax (red. nauk.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
 2. Bolkowiak I., M. Majewicz, Opodatkowanie dochodów rodziny w Polsce w latach 1992-1994, Wydawnictwo Instytutu Finansów, Warszawa 1994.
 3. Bolkowiak I., M. Majewicz, Polityka rodzinna a system podatkowy, Wydawnictwo Instytutu Finansów, Warszawa 1996.
 4. Fedorowicz Z., Historia podatków do końca XIX. Ze szczególnym uwzględnieniem Polski [w:] Encyklopedia podatkowa, C. Kosikowski (red.), Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1998.
 5. Filipczak-Kocur A., Skarbowość Rzeczypospolitej 1587-1648, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 6. Gajl N., Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
 7. Gajl N., Teorie podatkowe w świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 8. Gąbiński S., Nauka skarbowości, Lwów 1925.
 9. Głąbiński S., Nauka skarbowości z dodatkiem skarbowości Austryi i Galicyi, Lwów 1911.
 10. Gomułowicz A., J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 139-140 i 536-576.
 11. Gomułowicz A., Zasada zdolności płatniczej jako etyczny aksjomat procesu legislacyjnego [w:] Prawość i Godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, S. Fundowicz, F. Rymarz i A. Gomułowicz (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 109-117.
 12. Hall R.E., A. Rabushka, Podatek Liniowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 13. Heady C., Optymalne opodatkowanie jako wskazówka dla polityki podatkowej [w:] Efektywność polityki podatkowej, M.P. Devereax (red. nauk.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 56-65.
 14. Koranyi K., Powszechna historia państwa i prawa. Starożytność, t. I, Warszawa 1961.
 15. Kosikowski C., E. Ruśkowski (red.), Finanse i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 16. Kosikowski C., Podatki. Problem władzy publicznej i podatników, LexisNexis, Warszawa 2007.
 17. Kulicki J., Gdy minister finansów nie chce płacenia podatków, "Rzeczpospolita" z 25 września 1996 r.
 18. Kulicki J., Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 19. Kulicki J., Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przepisy, przykłady, komentarz, Sezam, Warszawa 2000.
 20. Kulicki J., Polityka fiskalna w Polsce w latach 1920-2005 w zakresie opodatkowania rodziny, Raport nr 238 Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, luty 2006.
 21. Kulicki J., Systemy opodatkowania dochodów rodziny w Polsce w latach 1918-2011, Analizy BAS nr 4(48) z 11 lutego 2011 r.
 22. Litwińczuk H., Opodatkowanie rodziny, Wydawnictwo UW, Warszawa 1989.
 23. Litwińczuk H., Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych, KiK, Warszawa 1996.
 24. Mastalski R., Prawo podatkowe II. Cześć szczegółowa, CH Beck, Warszawa 1998.
 25. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallotinum, Poznań-Warszawa 1990.
 26. Radziszewski H., Nauka skarbowości, Warszawa 1919.
 27. Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 1935.
 28. Rybarski R., Skarbowość Polski w dobie rozbiorów, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1937.
 29. Słownik języka polskiego, M. Szymczak (red.), PWN, Warszawa 1988.
 30. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. II, Warszawa 1954.
 31. Wójtowicz W., P. Smoleń, Podatek dochodowy od osób fizycznych - prorodzinny czy neutralny?, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu