BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mróz Marcin (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Zakaz sprzedaży i posiadania noży w krajach Unii Europejskiej
Banning the Sale and Possession of Knives in the EU Countries
Źródło
Analizy BAS, 2011, nr 9 (53), 10 s., tab.
Słowa kluczowe
Rynek broni, Handel bronią, Regulacje prawne
Firearms market, Arms trade, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
We wszystkich zapewne państwach Unii Europejskiej odpowiednie ustawy lub regulacje wewnętrzne rozmaitych instytucji zakazują posiadanie noża w specyficznych miejscach i/lub okolicznościach. Niezależnie od tego, niektóre z tych państw w celu przeciwdziałania aktom przemocy dokonywanym z użyciem noża wprowadziły zakaz sprzedaży i posiadania lub posiadania w miejscach publicznych noży o określonej charakterystyce technicznej. W rozmaitych krajach obowiązują też - zamiast lub obok takiego zakazu - ograniczenia "miękkie", polegające na zakazywaniu noszenia w miejscach publicznych wszelkich noży, jeśli okoliczności każą domniemywać, że mają one służyć celom przestępczym. Nie ma dowodów, że twardy zakaz posiadania określonych noży jest skuteczniejszy w przeciwdziałaniu przestępczości niż zakaz ich posiadania w specyficznych miejscach i okolicznościach połączony ewentualnie z ograniczeniami "miękkimi". (abstrakt oryginalny)

This article provides an overview of knife legislation in selected member states of the European Union. Virtually in all these countries there are laws or regulations forbidding carrying knives in some places or in particular circumstances. However, in order to prevent criminal acts perpetrated with the use of a knife, some of these countries imposed general bans on the sale and possession of knives of certain technical characteristics or bans on the possession of such knives in public places. Instead of such a ban, or beside it, in various countries there are "soft" restrictions on carrying a knife in public places if, in the existing circumstances, one can assume that the knife is to be used for criminal purposes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bauman Z., Żyjąc w świecie pożyczonym, Wydawnictwo Literackie 2010.
  2. Żytnicki P., Kibole zdjęli kominiarki, "Gazeta Wyborcza". 19.04.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu