BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulicki Jacek (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Otoczenie fiskalne rodziny w Polsce
Taxation of the Family in Poland
Źródło
Analizy BAS, 2011, nr 11 (55), 25 s.
Słowa kluczowe
Opodatkowanie dochodów rodziny, Podatki, Finanse publiczne, Regulacje prawne
Taxation of family income, Taxes, Public finance, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem prezentowanego opracowania jest przedstawienie otoczenia fiskalnego rodziny, na które składa się: ogół danin publicznych ponoszonych przez członków rodziny samodzielnie lub wspólnie (łącznie), odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe rodziny i jej członków, odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa podatkowego, system redystrybucji środków pochodzących z danin publicznych płaconych przez członków rodziny oraz rozwiązania prawne umożliwiające rodzinie i jej członkom wpływanie na przyjmowane przez władzę ustawodawczą rozwiązania fiskalne. (abstrakt oryginalny)

This paper presents an overview of the tax treatment of the family in Poland. It considers the overall fiscal burden for the family members, tax implications of the filing status they choose and responsibility for the tax liabilities and law infringements. It also looks at the redistribution system for tax revenues from the family and analyses how the family and its members can influence tax legislation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielarz A., Działalność lobbingowa w procedurze ustawodawczej w Polsce - rozważania w zakresie teorii, prawa i praktyki, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2007, t. LXXV.
 2. Gajl N., Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
 3. Gajl N., Modele podatkowe. Podatki obrotowe i inne formy obciążeń pośrednich, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
 4. Gaudemet P.M., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 1990.
 5. Gąbiński S., Nauka skarbowości z dodatkiem skarbowości Austrii i Galicyi, Wyd. III przerobione, Lwów 1911.
 6. Gomułowicz A., J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2004.
 7. Kosikowski C., W. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 8. Kulicki J., Administracja danin publicznych (skarbowa) w różnych ustrojach gospodarczych, Analizy BAS nr 8(33) z 1 marca 2010 r., http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf.
 9. Kulicki J., Podatkowe aspekty systemu zabezpieczenia emerytalnego obowiązującego w Polsce, Analizy BAS nr 8(52) z 12 kwietnia 2011 r., http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf.
 10. Kulicki J., Rozwój podatku dochodowego w Polsce, Analizy BAS nr 6(50) z 5 kwietnia 2011 r., http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf.
 11. Kulicki J., Systemy opodatkowania dochodów rodziny w Polsce w latach 1918-2011, Analizy BAS nr 4(48) z 11 lutego 2011 r., http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf.
 12. Kurowski L., Wstęp [w:] Prawo i postępowanie akcyzowe, B. Litwa, O. Niedziałkowski, W. Wierzbicki (red.), Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Skarbowych RP, Warszawa 1948.
 13. Laurè H., Traitè de la politique fiscale, Paris, 1952.
 14. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002.
 15. Papieska Rada Iustitia et PAX, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Jedność, Kielce 2005.
 16. Sachs K., R. Namysłowski (red.), Dyrektywa VAT. Komentarz., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 17. Smoleń P., M. Szustek-Janowska, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000.
 18. Wołpniuk W.J., Ustawa o lobbingu i perspektywy jej realizacji, "Studia Prawnicze" 3/2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu