BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciura Grzegorz (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Geografia bezrobocia w Polsce w latach 2003-2011
Geography of Unemployment in Poland in 2003-2011
Źródło
Analizy BAS, 2011, nr 14 (58), 9 s., tab.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Stopa bezrobocia, Struktura bezrobocia, Analiza danych statystycznych
Unemployment, Unemployment rate, Structure of unemployment, Statistical data analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Bezrobocie jako zjawisko społeczno-gospodarcze w Polsce w okresie po zmianach ustrojowych zawsze miało rozmiary na tyle duże, że stanowiło istotny problem społeczny, którego rozwiązaniem zajmowały się kolejne rządy. W ostatnim dziesięcioleciu mieliśmy do czynienia zarówno z maksymalnym jak i minimalnym stanem tego zjawiska w skali kraju. Z tego względu warto prześledzić jak wskaźniki opisujące bezrobocie zmieniały się w tych powiatach, gdzie udział osób bezrobotnych był najwyższy w stosunku do ogółu ludności czynnej zawodowo1. W przeprowadzonej analizie posługuję się danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w zakresie bezrobocia rejestrowanego, co oznacza, że prezentowane wskaźniki bezrobocia są wyższe niż uzyskiwane w trakcie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności prowadzonej również przez GUS. Analiza obejmuje lata 2003-2010 wg stanu bezrobocia na koniec grudnia danego roku. (abstrakt oryginalny)

This paper provides an overview of the Polish labour market in the years 2003-2011 with an emphasis on the regions with the highest (25% and more) unemployment rates. Changing unemployment picture at both voivodeship (province) and poviat (county) levels has been analysed. The report utilises registered unemployment data provided by the Central Statistical Office (GUS). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu