BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojnarowska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Analiza procesu komunikowania w ekoetykietowaniu
Analysis of the Communication Process in the Ecolabelling
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 2/1, s. 273-284, rys., tabl., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie, Formy komunikowania, Etykiety ekoproduktów, Modele komunikowania masowego
Communication, Forms of communication, Ecolabels, Mass communication models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia analizę procesu komunikowania w odniesieniu do ekoznakowania. W pierwszej części szczegółowo omówiono etymologię wraz z definicją pojęcia komunikowania. Zwrócono także uwagę na funkcje oraz formy komunikowania. Zasygnalizowano rodzaje modeli, aby w dalszej części móc przeprowadzić analizę procesu komunikowania na podstawie wybranego modelu. W drugiej części zaprezentowano czym jest ekoznakowanie, omawiając definicję, funkcje oraz typy ekoznakowania. Scharakteryzowano także wybrane ekoznaki uwzględniając symbol oraz jednostkę nadającą. Ostatnia część dotyczy analizy procesu komunikowania w ekoznakowaniu posługując się modelem komunikowania reklamowego. (abstrakt oryginalny)

This article presents an analysis of the communication process in relation to ecolabelling. Ecolabelling is a voluntary method of environmental performance certification. Ecolabelling systems exist for both food and consumer products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk W. (2004), Ekologia wyrobów, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Demianowicz A. (1998), Ekoetykietowanie: od genezy do ISO 14020, [w:] pod red. B. Poskrobko, Sterowanie ekorozwojem, t.2, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 3. Demianowicz A., Leśniak J., Znaniecki P. (1997), Rola ekoetykietowania w zarządzaniu ochroną środowiska, [w:] pod red. B. Poskrobko, Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie i gminie, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu, Białystok-Poznań-Ustronie Morskie.
 4. Dobek-Ostrowska B. (2006), Komunikowanie polityczne i publiczne, PWN, Warszawa.
 5. Dobek-Ostrowska B. (2007), Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław.
 6. Goban-Klas T. (1978) Komunikowanie masowe, Kraków.
 7. Goban-Klas T. (2001) Media i komunikowanie masowe Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa-Kraków.
 8. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M. (2005), Znakowanie i kodowanie towarów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 9. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. (2007), Komunikacja między ludźmi, PWN, Warszawa.
 10. Mrozowski M.(2001), Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, ASPRA - JR, Warszawa.
 11. Pisarek W. (2008), Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 12. Sobkowiak B. [w:] Dobek-Ostrowska B. (1998) Współczesne systemy komunikowania Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 13. Strategia wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej, Dokument przyjęty przez Komitet Europejskiej Rady Ministrów w dniu 25 lutego 2005, Ministerstwo Środowiska.
 14. Warner T. (1999), Umiejętności w komunikowaniu się, wyd. ASTRUM Wrocław.
 15. Zaremba S. (2004), Marketing ekologiczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Żakowska H. (2002), Opakowania a odpady opakowaniowe, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu