BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucińska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Brzezina Natalia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Noras Kinga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pachnowska Beata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pawłowska Martyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju gospodarstw ekologicznych w powiecie siedleckim
Conditions for the Development of Organic Farms in the Siedleckie District
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 2/1, s. 297-312, rys., tabl., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa, Żywność ekologiczna, Badania konsumenckie
Ecological agriculture, Arable farm, Rural development, Organic food, Consumer research
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat siedlecki
Abstrakt
W regionach Polski, w tym także w powiecie siedleckim, produkcja rolna jest bliska ekologicznej. Rolnictwo ekologiczne stanowi szansę dla rolników, ze względu na zachodzące zmiany w wielkości popytu na żywność ekologiczną, zwłaszcza wśród mieszkańców miast. Celem pracy było pozyskanie informacji o stanie wiedzy i zapotrzebowaniu konsumentów na produkty ekologiczne oraz określenie na tej podstawie, jakie powinny być kierunki rozwoju produkcji ekologicznej żywności, które będą najlepszym rozwiązaniem dla rozwoju gospodarstw ekologicznych oraz poprawy sytuacji ekonomiczno-społecznej rolników powiatu siedleckiego. Badania ankietowe prowadzono w latach 2008 - 2009 na terenie powiatu siedleckiego, wśród czterech grup osób: konsumentów kupujących żywność konwencjonalną, konsumentów kupujących produkty ekologiczne oraz rolników ekologicznych i rolników z gospodarstw konwencjonalnych. Otrzymane wyniki badań wskazują, iż w powiecie siedleckim istnieją możliwości dla rozwoju gospodarstw ekologicznych nastawionych na produkcję mięsa, mleka i jaj. Konieczne jest podejmowanie działań promujących i szkoleniowych dotyczących ekologicznego systemu gospodarowania. Dodatkowo istnieje pilna potrzeba rozwoju przetwórni ekologicznych. Konieczne są również w dalszym ciągu działania zmierzające do obniżenia kosztów produkcji i wzrostu możliwości dystrybucyjnych produktów ekologicznych. Konieczne są też kampanie informacyjne dla konsumentów, skupiające uwagę na prozdrowotnych cechach żywności. (abstrakt oryginalny)

In the Siedleckie district there are possibilities for the development of organic farms producing meat, milk and eggs. It is important to promote and develop farmers' knowledge about the organic farming system. Additionally there is a clear need for the development of organic processing. It is also essential to run information campaigns for the consumers on the positive impact of organic food on human health. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bavec F., Bavec M. (2006), ,,Organic production and use of alternative crops" Wydawnictwo Taylor and Francis Group, LLC, 241 ss. 242.
 2. Komorowska D. (2006), Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, ,,Problemy Rolnictwa Światowego", Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 15, s. 43-48.
 3. Kucińska K. (2009), Poziom wiedzy o żywności ekologicznej wśród mieszkańców Warszawy, ,,Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering", Poznań, Vol. 54 (3), s. 164-171.
 4. Kucińska K., Pelc I., Artyszak A. (2007), Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, ,,Postępy Nauk Rolniczych", Polska Akademia Nauk, Warszawa, nr 329 Rok 59,4/2007, s. 3-8.
 5. Kuś J., Jończyk K. (2009), Produkcyjne i środowiskowe następstwa ekologicznego, integrowanego i konwencjonalnego systemu gospodarowania, ,,Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering", Poznań, 2009, Vol. 54 (3), s. 183 -187.
 6. Łuczka-Bakuła W., Smoluk-Sikorska J. (2009), Poziom zróżnicowanej oferty asortymentowej żywności ekologicznej w dystrybucji specjalistycznej, ,,Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering", Poznań, 2009, Vol. 54 (3), s. 191-195.
 7. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2009), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Warszawa, s. 68.
 8. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2006), Plan działań dla żywności ekologicznej i rolnictwa w Polsce, Warszawa.
 9. Nasalski Z. (2006), Integracja pionowa producentów żywności ekologicznej, ,,Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe" 8(2), s. 14-18.
 10. Orzeszko-Rywka A., Kalwas-Żeberkiewicz A. (2009), Charakterystyka i pochodzenie materiału siewnego w gospodarstwach ekologicznych województwa mazowieckiego, ,,Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering", Poznań, Vol. 54 (4), s. 36-40.
 11. Rembiałkowska E. (2009), Nutritive and sensory quality of the organic vegetables - a review, Mat. Konf. Bioforsk, "The impact of organic production methods on the vegetable product quality". 27.10.2009 Warsaw University of Life Sciences, s. 8.
 12. Sikora M., Klonowska K., Rembiałkowska E., Hallmann E., Wiśniewska K. (2009), Nutritive quality of red beet roots from organic and conventional production, Mat. Konf. Bioforsk, "The impact of organic production methods on the vegetable product quality". 27.10.2009 Warsaw University of Life Sciences., Warszawa, s. 9.
 13. Solarska E., Hallmann E., Szymona J. (2009), Quality of some vegetables grown under mineral and organic fertilization, Mat. Konf. Bioforsk , "The impact of organic production methods on the vegetable product quality". 27.10.2009 Warsaw University of Life Sciences., Warszawa, s. 10.
 14. Śmiechowska M., Newerly-Guz J., Kąkol J. (2009), Rola mediów elektronicznych w kształtowaniu świadomosci ekologicznej spoteczeństwa, .Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering", Poznań, Vol. 54(4), s. 140-147.
 15. www.ijhar-s.gov.pl.
 16. www.regioset.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu