BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kafel Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Sikora Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Spełnienie wybranych wymagań rolnictwa ekologicznego w organizacjach prowadzących produkcję ekologiczną
Fulfillment of Selected Requirements of Organic Production in Enterprises Where the Organic Food is Being Processed
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 2/1, s. 313-318, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Polityka ekologiczna UE, Wspólna Polityka Rolna, Wyniki badań
Ecological agriculture, EU environmental policy, Common Agricultural Policy (CAP), Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących sposobu spełnienia wybranych wymagań rolnictwa ekologicznego w organizacjach prowadzących przetwórstwo i obrót produktów ekologicznych, potwierdzone przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Analizie poddano sposoby oddzielenia produkcji ekologicznej i konwencjonalnej oraz poziom dostosowania produkcji do wymagań rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007. Wskazano na wymagania związane z dokumentacją prowadzonej działalności np. identyfikacji krytycznych etapów przetwórstwa. Analizie poddano również, różnice w technologii prowadzonego procesu przetwórstwa pomiędzy produkcją ekologiczna i produkcją konwencjonalną. (abstrakt oryginalny)

There has been presented a research results concerning the way of selected requirements fulfillment of organic agriculture in enterprises where the organic food is being processed and trade, confirmed by accredited certification unit in this article. The ways of separation of organic and conventional food production and a level of production adjustment 834/2007 requirements has been analyzed. The requirements connected to business activity documentation such as critical process stages were pointed. There has also been analyzed differences in food process technology in between organic and conventional production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Codex Alimentarius (2009), Guidelines for the production, processing, labelling and marketing of organically produced foods, GL 32-1999.
  2. http://www.minrol.gov.pl stan na 12.10.2009.
  3. Magkos F., Arvaniti F., Zampelas A. (2006), Organic Food: Buying More Safety or Just Peace of Mind? A Critical Review of the Literature, Critical Reviews in Food Science and Nutrition 46, 1.
  4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli, Dz.U. L 250 z 18.9.2008.
  5. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, Dz.U. L 189 z 20.7.2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu