BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernacki Artur (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Lesiów Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zastosowanie metody QFD w procesie doskonalenia jakości piwa jasnego - aspekt technologiczny oraz innowacyjny
Application of QFD Method in the Process of Light Beer Quality Improvement - Technological and Innovative Aspect
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki Inżynierskie i Technologie (3), 2011, nr 204, s. 9-28, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Engineering Sciences and Technologies
Słowa kluczowe
Browarnictwo, Metoda QFD (Quality Function Deployment), Jakość
Brewing industry, Quality Function Deployment (QFD) method, Quality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy wykorzystano metodę "domu jakości" (QFD) w celu udoskonalenia jakości piwa jasnego pełnego produkowanego w jednym z wiodących browarów w Polsce. W oparciu o przeprowadzone badania ankietowe i wywiady indywidualne skonstruowano dwa "domy jakości". W pierwszym zwrócono uwagę na aspekty technologiczne, natomiast w drugim rozważono wprowadzenie pewnych elementów innowacyjnych doskonalących produkt jako całość oraz gwarantujących jego przewagę konkurencyjną na rynku. Z analizy QFD wynika, że następujące parametry technologiczne piwa: zawartość diketonów, odpowiednia zawartość alkoholu oraz odpowiednie nasycenie CO2 mają największe znaczenie w zaspokajaniu potrzeb klientów. Natomiast elementem innowacyjnym jest zmodyfikowany kapsel twist-off, który ułatwia otwieranie piwa oraz umożliwia jego ponowne zamknięcie. (abstrakt oryginalny)

In the paper the method of the "house of quality (QFD - Quality Function Deployed) is applied to improve the quality of light beer produced in one of the leading breweries in Poland. Based on conducted surveys and individual interviews two "houses of quality" were constructed. The description of the technological process of beer production was included as a prerequisite in the design and analysis of data contained in the "house of quality". Constructing the first of it the attention was paid primarily to technological aspects, while doing the same with the second the introduction of some innovative features was considered improving the product as a whole as well as ensuring its competitive advantage on the market. The QFD analysis shows that the following technological parameters of beer: the content of di-ketones, the corresponding alcohol and the proper CO2 saturation are the most important in meeting customer needs. However, a modified twist-off cap, which facilitates the opening of a beer bottle and allows its re-closure, is an innovative element. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec Cz., Rudzicki L., Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 2. Karaszewski R., Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2008. http://jakosc.biz/metody-zarzadzania-jakoscia/qfd/qfd-quality-function-deployment.html [15.01.2011].
 3. Kunze W., Technologia piwa i słodu, Wydawnictwo Piwochmiel, Warszawa 2002.
 4. Leśniak W., Biotechnologia żywności: procesy fermentacji i biosyntezy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2005.
 5. Łuczak J., Matuszak-Flejszman A., Metody i techniki zarządzania jakością. Kompendium wiedzy, Quality Progress, Poznań 2007.
 6. Marak J., Gromadzenie danych pierwotnych, w: Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 7. Pable A., Lu S., Auerbach J., Integrated qualitative/quantitative techniques for food product quality planning, Journal of Food Quality, 2010, 33, 112-129.
 8. Paszaniec G., Optymalizacja filtracji piwa, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 2009, 3, 16-17.
 9. Sałek A., Drożdże browarnicze a produkty uboczne fermentacji. Cz. 1. Lotne związki siarkowe, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 2010, 6, 24-25.
 10. Tarczyńska A.S., Korękiewicz J., Zastosowanie Metody QFD w procesie doskonalenia jogurtów smakowych, w: J. Żuchowski (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2006, 244-252.
 11. Zin M. (red.), Utrwalanie i przechowywanie żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5985
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu