BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagodziński Krzysztof (Politechnika Gdańska), Jagodzińska-Sadowska Natalia (Firma BTCH)
Tytuł
Postawy polskich przedsiębiorstw wobec zmian prawa dotyczącego ochrony środowiska w UE
Attitudes of Polish Enterprises Against EU Environmental Legislation Amendments
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 2/1, s. 327-335, tabl., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Prawo ochrony środowiska, Regulacje prawne
Environmental protection, Environmental law, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ustawodawca państwa polskiego, po wejściu Polski do Unii Europejskiej wprowadził regulacje prawne dostosowujące polskie prawo o ochronie środowiska do wymogów Unii. Powstało wiele ustaw i szczegółowych rozporządzeń z wytycznymi ochrony środowiska do stosowania w organizacjach. Do weryfikacji poziomu wprowadzenia w przedsiębiorstwach tych ustaleń powołany został Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Organizacja ta skontrolowała wybrane przedsiębiorstwa w Polsce i wskazała w nich wiele niedociągnięć. Dowodzi to, że przepisy nie zawsze są dobrze stosowane, co często jest wynikiem braku znajomości przepisów ochrony środowiska lub obawą przed dużymi kosztami uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska. Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy dostrzegają korzyści wynikające z ochrony środowiska. (abstrakt oryginalny)

Poland become a member of European Union, and the Polish State Legislator has introduced legislation to adapt Polish law on environmental protection to the Union's directives. Many regulations were established as the environmental guidelines for organizations. The aim of the article is to present the level of environmental aspects conformance in polish enterprisers. Authors present the internal and external determinants that encourage company to fulfill environmental regulations. The study is based on the results of the Principal Environmental Protection Officer inspection and indicates many shortcomings and a lack of knowledge in the field of environmental law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 44, póz. 287 z późn. zm.) - Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej, powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska, nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw środowiska.
  2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 25 póz. 150.
  3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008 Nr 25 póz 150) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U z2007r. Nr39poz.251).
  4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.wios.warszawa.pl/.
  5. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska www.gios.gov.pl/dokumenty/raport_SZWO_tab_rys.xls.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu