BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulicki Jacek (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Formy prawne działań kontrolnych organów skarbowych w sprawach zobowiązań podatkowych
Legal Forms of Control Activities Regarding Tax Liabilities in Poland
Źródło
Analizy BAS, 2012, nr 1 (68), 13 s.
Słowa kluczowe
Administracja skarbowa, Zobowiązania podatkowe, Kontrola skarbowa
Treasure administration, Tax liabilities, Financial control
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcja kontrolna jest jedną z podstawowych funkcji realizowanych przez organy skarbowe. Działania kontrolne tych organów mogą przybierać różne formy prawne, poczynając od czynności sprawdzających, poprzez kontrolę podatkową, postępowanie weryfikacyjne, a kończąc na postępowaniu kontrolnym i szczególnym nadzorze podatkowym. Prezentowane opracowanie zawiera syntetyczną charakterystykę tych form, z jednoczesnym przedstawieniem przesłanek podejmowania (wszczynania) poszczególnych rodzajów procedur kontrolnych. (abstrakt oryginalny)

This article looks at some legal aspects of tax auditing in Poland. The author overviews the major forms of tax control exercised by the Polish tax authorities as well as the criteria to commence relevant proceedings. The article concludes with a brief summary.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kulicki, Kontrola skarbowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001, s. 479-484.
  2. L. Kurowski, H. Suchocka-Krysiak, Podstawy kontroli finansowej, PWE, Warszawa 1988, s. 109.
  3. L. Etel [w:] C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnerowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 189.
  4. S. Babiarz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 705.
  5. J. Kulicki [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 1119.
  6. H. Dzwonkowski, Powstawanie i wymiar zobowiązań podatkowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s. 432-434.
  7. H. Dzwonkowski, Opodatkowanie dochodów nieujawnionych: praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa, Difin, Warszawa 2011
  8. J. Kulicki, Zasady opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów, Sezam s.c., Warszawa 1992
  9. P. Pietrasz, Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007
  10. D. Strzelec, Dochody nieujawnione: zasady opodatkowania, postępowanie podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu