BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszczak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Struktury instytucjonalne jako determinant zrównoważenia środowiskowego w gospodarstwach rolnych - weryfikacja empiryczna
Institutional Structures as Determinant of Environmental Equation (Poise) in Rural Farms - Empirical Verification
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 2/1, s. 365-376, rys., tabl., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Struktura instytucjonalna, Gospodarstwa rolne, Rolnictwo zrównoważone, Wielowymiarowa analiza wariancji
Institutional structure, Arable farm, Sustainable agriculture, Multivariate analysis of variance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było wskazanie wpływu struktur instytucjonalnych na zrównoważenie środowiskowe gospodarstw rolnych. W części empirycznej, bazującej na wynikach badań ankietowych adresowanych do kierowników gospodarstw indywidualnych uczestniczących w systemie FADN, oceniono oddziaływanie zmiennych instytucjonalnych na procesy zrównoważenia tychże gospodarstw, weryfikując postawione wcześniej hipotezy. W analizie tego oddziaływania wykorzystano jednoczynnikową, wielowymiarową analizę wariancji (MANOYA). Rozważania kończą wnioski z przeprowadzonych badań. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of article was to show the influence of institutional structure on environmental sustainability in farms. The most interesting is empirical part, being based on results of research addressed to chiefs of individual farms in FADN- system, when institutional interaction on these processes of sustainability of farms was evaluated. It take advantage these interactions in multivariate analysis of variance (MANOVA). Consideration finish conclusions from carried research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czyżewski B. (2009), Zależności między strukturą instytucjonalną a procesem alokacji zasobów w wybranych typach produkcyjnych gospodarstw rolnych w Polsce - wielowymiarowa analiza wariancji, [w] D. Kołodzie-czyk (red.) Instytucje w modernizacji gospodarstw, Program Wieloletni 2004-2009, Raport nr 103, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  2. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATI-STICA PL na przykładach z medycyny, tom 2, StatSoft, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu