BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpringer Zofia (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Publiczne zadłużenie zagraniczne Polski z perspektywy historycznej
Public Foreign Debt in Poland in Historical Perspective
Źródło
Analizy BAS, 2012, nr 2 (69), 14 s., rys., tab.
Słowa kluczowe
Zadłużenie zagraniczne, Obsługa zadłużenia zagranicznego, Redukcja zadłużenia zagranicznego
Foreign debt, Foreign debt service, Reduction of foreign debt
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie problematyki zadłużenia zagranicznego Polski od czasów średniowiecza do roku 2010. Ma to pomóc w udzieleniu odpowiedzi na pytania: jak kształtowało się zadłużenie zagraniczne Polski, kiedy było ono największe, czym było spowodowane i jak sobie z nim radzono. (abstrakt oryginalny)

This article provides an overview of the external debt in Poland from medieval times to 2010. The author investigates the debt volume throughout the years and discusses the reasons behind it. The article concludes with a brief summary. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Attali, Zachód 10 lat przed totalnym bankructwem?, Studia Emka, Warszawa 2010.
 2. G. Wójtowicz, A. Wójtowicz, Historia monetarna Polski [w:] Źródła do kaszubsko-polskich aspektów Pomorza Zachodniego do roku 1945. Tom I. Pomorze Zachodnie pod rządami książąt plemiennych i władców dynastii Grafitów, Poznań-Gdańsk, Wydawnictwo Poznańskie, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 2006, s. 29 i in.
 3. G. Wójtowicz, Zadłużenie zagraniczne Polski, Portal Wiedzy Ekonomicznej NBP. http://www.nbportal.pl/pl/np/artykuly/gospodarka/zadluzenie_zagr_1 [dostęp: 15 lipca 2011 r.].
 4. M. Weralski, Socjalistyczne instytucje finansowe, PWE, Warszawa 1973, s. 107 i n.
 5. A. Pawiński, Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego, Księgarnia Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1881, s. 308.
 6. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, A. Borodo, Finanse publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 49.
 7. J. Luciński, Rozwój królewszczyzn w Koronie. Od schyłku XIV wieku do XVII wieku, Poznań 1970.
 8. W. Pałucki, Drogi i bezdroża skarbowości polskiej w XVI i w 1. połowie XVII wieku, Wrocław 1974.
 9. M. Kowalski, Ilustrowany katalog banknotów polskich 1794-1976, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1977.
 10. T. Korzon, Wewnętrzne Dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794); badanie historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego, Wyd. 2, Wydawnictwo Akademii Umiejętności w Krakowie, t. 6. 1898.
 11. C. Leszczyńska, Zarys historii bankowości centralnej, NBP, Warszawa 2010, s. 14.
 12. W. Morawski, Władysław Grabski, polityk, mąż stanu, reformator, NBP Warszawa 2004, s. 17-22.
 13. G. Wójtowicz, Bilans płatniczy Drugiej Rzeczypospolitej, "Bank i Kredyt" nr 1 z 2003 r., s. 8.
 14. Z. Karpiński, Ustroje pieniężne w Polsce od roku 1917, PWN, Warszawa 1968, s.149 i n.
 15. Pożyczki zagraniczne - Pożyczka Zapałczana, http://shop.pibyk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=41&lang=pl [dostęp: 15 lipca 2011 r.].
 16. R. Ślązak, Powojenne odszkodowania Polski dla zachodu, http://wiernipolsce.wordpress.com/2011/02/08/powojenne-odszkodowania-polski-dla-zachodu/ [dostęp: 15 lipca 2011 r.].
 17. G. Gołębiowski, Negocjacje i porozumienia z wierzycielami oraz restrukturyzacja zadłużenia w świetle długu publicznego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych (zarys problematyki), "Zeszyty Naukowe" nr 4, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 1998, s. 76.
 18. I. Antowska-Bartosiewicz, W. Małecki, Zadłużenie zagraniczne Polski do końca 1991 r., Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce, Warszawa 1991, s. 5 i n.
 19. S. Pangsy-Kania, Zadłużenie zagraniczne Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 10-14.
 20. Z. Karcz, Zadłużenie zagraniczne Polski. Gra o miliardy. Kiedy do euro?, Warszawa, Difin 2006, s. 16.
 21. Międzynarodowe przepływy gospodarcze. Nowe tendencje i próby regulacji, L. Balcerowicza (red.) PWN, Warszawa 1987, s. 112-113.
 22. Zadłużenie zagraniczne Polski i drogi jego przezwyciężania (geneza, charakter i skutki zadłużenia), J. Sołdaczuk (red.) Warszawa 1986, s. 23-24.
 23. G. Gołębiowski, Geneza i próba oceny wstępnej fazy polskiego zadłużenia zagranicznego, "Bank i Kredyt" 1996, nr 10 i opracowanie
 24. G. Górniewicza, Zadłużenie zagraniczne Polski, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego dostępne na stronach internetowych: http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/5/4.pdf [dostęp: 15 lipca 2011 r.].
 25. A. Kosztowniak, Zadłużenie zagraniczne a rozwój gospodarczy, CeDeWu, Warszawa 2007.
 26. W. Małecki, Aktualne problemy zarządzania długiem zagranicznym Polski, "Studia Finansowe", nr 64/2003, Warszawa, s. 48.
 27. A. Wernik, Problem definicji długu publicznego, Studia BAS 4(28)2011.
 28. G. Gołębiowski, Dług jednostek samorządu terytorialnego (w:) Polityka finansowa Polski wobec aktualnych i przyszłych wyzwań, red. J. Kulawik, E. Mazurkiewicz, t. II, WSE, Warszawa 2005 r.
 29. M. Poniatowicz, J. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 38.
 30. M. Korolewska i K. Marchewka-Bartkowiak, Zadłużenie samorządów terytorialnych w Polsce, "Studia BAS" 2011, nr 4(28).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu